Mälardalen University

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Mälardalen University ( MDH ) ligger i den tätbefolkade och vidsträckta regionen kring Mälaren, cirka en timme med tåg från Stockholm och Arlanda flygplats. De flesta av universitetets elever tar kurser på ett av sina två centralt belägna campus i Eskilstuna och Västerås.


MDH bedriver utmärkt forskning inom Future Energy och Embedded Systems specialisering och framstående forskning inom hälsa och välfärd samt de tekniska och tekniska specialiseringarna inom innovation och produktrealisering.

Den primära uppgiften för de etablerade forskningsområdena för utbildningsvetenskap och matematik, industriell ekonomi och förvaltning tillsammans med arbetslivsstudier är att tillhandahålla en forskningsbas för varje ämnesområde på grundnivå och avancerad nivå.


MDH kännetecknas av nära samarbete med företag och den offentliga sektorn i regionen, vilket gör vårt universitet attraktivt för studenter - och våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden. Ca 80% av våra studenter har jobb inom ett år efter examen.


MDH är miljöcertifierad och prioriterar hållbar samhällsutveckling i alla sina aktiviteter.


Varför studera här?

  • Samarbetet som du kommer att dra nytta av Vår utbildning karakteriseras av hög kvalitet och nära kontakt med forskningen, mellan studenter, samt mellan studenter och lärare. Mälardalen University är välkänt för vårt samarbete med det omgivande samhället och vi vet att våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden. Mer än 81% av våra studenter har en anställning inom sitt ämnesområde inom det första året efter sin examen. Genom högkvalitativ utbildning och samarbete med den offentliga sektorn, företag och industri förbereder vi dig på arbetslivet. Våra studieprogram är utformade i samarbete med arbetsgivare och utvärderas ständigt av dem - vilket hjälper till att matcha våra program och kurser med professionella världskrav. Många multinationella företag som ABBand Volvo ligger nära både Eskilstuna och Västerås och våra studenter drar nytta av detta.

· En internationell atmosfär Du kommer att känna dig hemma vid Mälardalen University , och att vara här är mer som att vara en del av ett internationellt samhälle än i ett visst land. Mälardalen University har en internationell atmosfär med studenter och personal från hela världen. Vi har också partneruniversiteter i cirka fyrtio länder runt om i världen, och både studenter och personal har utmärkta möjligheter att spendera tid på någon av dessa andra lärosäten.

· Värderbart stöd och aktiviteter Universitetet erbjuder en hel del studiehjälp till våra studenter, bland annat i form av kurser inom studieteknik och kommunikation. Mot slutet av ett studieprogram erbjuder vi också karriärrådgivning. Studentkåren arrangerar massor av sociala aktiviteter och erbjuder värdefullt stöd, särskilt för våra internationella studenter.

· Bra boende Vi hjälper våra elever att hitta en plats att bo, antingen i Eskilstuna eller i Västerås. Under semestrarna måndag-fredag ​​erbjuder vi även gratis bussresor mellan städerna, både för studenter och personal.

· Utmärkta faciliteter till ditt förfogande Faciliteterna är moderna och har ljusa byggnader som byggdes speciellt för universitetet. Det finns gott om föreläsningssalar och mötesplatser för studenter, men också fina gårdar och tysta studierum. Det finns gott om datorstationer som våra studenter kan använda, samt tillgång till ett trådlöst nätverk för bärbara datorer.

· Högkvalitativ undervisning baserad på forskning Att det finns en stark länk mellan våra utbildningar och vår forskning är självklart för oss. Våra studenter får bra insikter i forskarvärlden och de senaste resultaten.

· Utbildning med fokus på anställbarhet Som student från Mälardalen University kommer du att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Genom högkvalitativ utbildning och samarbete med omgivande samhälle förbereder vi dig på arbetslivet. Våra studieprogram är utformade i samarbete med arbetsgivare och utvärderas ständigt av dem - vilket hjälper till att matcha våra program och kurser med arbetsmarknadens krav. Våra studenter står i kontinuerlig nära kontakt med sina kamrater, lärare, forskare och framtida arbetsgivare, och många av våra utbildningar har praktiska inslag. Detta kan ta form av exempelvis studenter som skriver sina examensprojekt i samverkan med ett företag eller av universitetet som inbjuder affärsrepresentanter som gästföreläsare.

· En närhet inom universitetets internationella studenter uppskattar ofta det faktum att det är lätt att komma i kontakt med professorerna och att det finns en informell atmosfär hos MDH . Grundutbildningsstuderande, doktorander och professorer möts ofta i samband med olika projekt. Vi uppskattar det när eleverna deltar aktivt i sin utbildning och uppmanar dig därför att få ut det mesta av din tid av studien.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se Health Magisterexamen » Se Kandidatprogram » Se Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Master i folkhälsan

Campusstudier Heltid 2 år September 2019 Sverige Eskilstuna

En magisterexamen inom folkhälsovetenskap inom hälso- och välfärdsområdet ger dig en fördjupad kunskap om hur våra vardagliga vanor påverkar vår hälsa såväl som förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du kommer att lära dig att följa utvecklingen av hälsan och att identifiera faktorer som påverkar vår hälsa. Hållbar utveckling är ett centralt och återkommande tema för programmet. [+]

En magisterexamen inom folkhälsovetenskap inom hälso- och välfärdsområdet ger dig en fördjupad kunskap om hur våra vardagliga vanor påverkar vår hälsa såväl som förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du kommer att lära dig att följa utvecklingen av hälsan och att identifiera faktorer som påverkar vår hälsa. Hållbar utveckling är ett centralt och återkommande tema för programmet.

Programmet

Du kommer att få fördjupad kunskap om hur vardagliga vanor och jämställdhetsfaktorer påverkar våra möjligheter att utveckla hållbar hälsa. Du kommer också att lära dig hur förebyggande och hälsofrämjande arbete bidrar till ett hållbart hälsotillstånd och utvecklar också en god förståelse för vad som påverkar hållbar hälsa. Programmet kommer också att ge dig ett ökat vetenskapligt tillvägagångssätt, främst genom en djupare förståelse av epidemiologiska processer, där dina beskrivande, analytiska och reflekterande färdigheter kommer att utvecklas.... [-]


Master i fysioterapi med specialisering i beteendemedicin

Campusstudier Heltid 2 år September 2019 Sverige Eskilstuna

Sjukgymnastik med specialisering i beteendemedicin baseras på den integrerade kunskapen om mänskligt beteende i funktion, aktivitet och deltagande samt hälsorelaterad beteendeförändring. Programmet kommer att förbereda dig för en framgångsrik karriär med avancerade uppgifter om dagens och framtids hälsoproblem och främjandet av en hälsosam livsstil. [+]

Sjukgymnastik med specialisering i beteendemedicin baseras på den integrerade kunskapen om mänskligt beteende i funktion, aktivitet och deltagande samt hälsorelaterad beteendeförändring. Programmet kommer att förbereda dig för en framgångsrik karriär med avancerade uppgifter om dagens och framtids hälsoproblem och främjandet av en hälsosam livsstil.

Programmet

Denna unika beteendemedicinsk specialisering framhäver sambandet mellan livsstil och hälsa. Du kommer att få förutsättningar för genomförandet av bevisbaserade åtgärder och arbeta med planering, undersökning och utvärdering av aktiviteter, både inom den offentliga och den privata sektorn. Denna specialisering ökar också dina möjligheter att arbeta med hälsofrämjande och du får verktyg för att arbeta med förändringshantering.... [-]


Master i vårdvetenskap med specialisering inom omvårdnad

Campusstudier Heltid 2 år September 2019 Sverige Eskilstuna

Dagens komplexa hälso- och sjukvård ställer höga krav på sjuksköterskornas kompetens. Som student på masterprogrammet får du fördjupad kunskap om vårdvetenskap och vetenskaplig metodik. Du kommer också att förvärva ökad kunskap om hur flera yrken inom många olika kunskapsområden arbetar tillsammans inom hälso- och välfärdsområdet. [+]

Dagens komplexa hälso- och sjukvård ställer höga krav på sjuksköterskornas kompetens. Som student på masterprogrammet får du fördjupad kunskap om vårdvetenskap och vetenskaplig metodik. Du kommer också att förvärva ökad kunskap om hur flera yrken inom många olika kunskapsområden arbetar tillsammans inom hälso- och välfärdsområdet.

Programmet

Programmet är baserat på sjuksköterskans kärnkompetenser och professionella ansvarsområden samt en helhetssyn av personer som behöver vård. Under hela livscykeln är patienten och familjen i fokus i ett omtänksamt sammanhang. Jämställdhet och tillgänglighet betonas i ett personcentrerat och kooperativt tillvägagångssätt när det gäller relationerna mellan vårdgivare, patient och familj såväl som inom det omgivande samhället.... [-]


Videoklipp

The story about MDH

Study at Mälardalen University

Kontakt

Mälardalens högskola

Adress, rad 1 Mälardalen University Västerås, Högskoleplan 1 Eskilstuna, Drottninggatan 12
Eskilstuna, Södermanland County, Sverige
Hemsida http://www.mdh.se/
Telefonnummer +46 21 10 13 00