Read the Official Description

Karolinska Institutet är ett ledande medicinskt universitet vars uppgift är att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning. Samverkan med hälso- och sjukvården Karolinska Institutets uppdrag är att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och information - alltid med patienten i fokus. Vårt samarbete med Stockholms läns landsting, som övervakar den största sjukvårdsregionen i Sverige, är därför mycket viktigt för både utbildning och forskning. Internationellt samarbete Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet, och strategiska internationella allianser är en viktig del av KIs verksamhet. Karolinska Institutet har avtal med akademiska institutioner runt om i världen, som omfattar forskningssamarbete samt student- och personalutbyte. Internationella samarbeten och avtal samordnas via International Office stödjer KIs ledning samt enskilda forskare, lärare och studenter. Verksamheten i det internationella huvudkontoret är uppdelad i sektioner, i enlighet med följande områden: forskning, BSc- och MSc nivå utbildning och forskarnivå utbildning. Priser och utmärkelser vid Karolinska Institutet Ett antal priser och utmärkelser presenteras vid Karolinska Institutet varje år. Även Karolinska Institutet Nobelförsamlingen hanterar utdelningen av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Programs taught in:
Engelska

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Karolinska Institutet

Masterprogrammet i hälsoinformatik riktar sig till studenter som är intresserade av informationsteknik och dess tillämpning på områdena medicin och hälsovård. ... [+]

Masterprogrammet i hälsoinformatik riktar sig till studenter som är intresserade av informationsteknik och dess tillämpning på områdena medicin och hälsovård. Du lär dig metoder för att göra hälso- och sjukvården säkrare, effektivare och av högre kvalitet genom datorbaserad informations- och kunskapshantering.

PROGRAM PRESENTATION

Studenter kan få sin grundutbildning i antingen hälsovården eller en teknisk disciplin. Under det första halvåret, studenter med teknisk bakgrund ta kurser i grundläggande medicinsk vetenskap, sjukvård organisation och ledning, medan studenter med medicinsk bakgrund lära sig grundläggande data- och systemvetenskap. Den första terminen avslutas med en gemensam kurs i sjukvårdsinformationssystem.... [-]

Sverige Stockholm
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Karolinska Institutet

Folkhälsovetenskap främjar bevisbaserade metoder inom hälso- och livskvalitet, förebyggande av sjukdomar och förbättring av hälsosystem. Magisterprogrammet i folkhälsovet ... [+]

Programpresentation

Folkhälsovetenskap främjar bevisbaserade metoder inom hälso- och livskvalitet, förebyggande av sjukdomar och förbättring av hälsosystem. Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap har ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och ger ett globalt perspektiv. Programmet erbjuder två specialiseringar; Folkhälsovetenskaplig epidemiologi och hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet där folkhälsan är ett viktigt fokus. Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap ger insikt i lokala och globala folkhälsoproblem i syfte att förbättra befolkningens hälsa. Därför är Institutionen för folkhälsovetenskap inriktad på undervisning, forskning och bidragande till politisk dialog om folkhälsan.... [-]

Sverige Stockholm
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Karolinska Institutet

Magisterprogrammet i hälsoekonomi, politik och ledning ger ett globalt perspektiv på det medicinska ledningsområdet och har ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Medic ... [+]

Magisterprogrammet i hälsoekonomi, politik och ledning ger ett globalt perspektiv på det medicinska ledningsområdet och har ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Medicinsk ledning behandlar hur resurser i form av kompetens, kunskap, material och andra tillgångar bäst kan användas och utvecklas för att förbättra människors hälsa.

Programpresentation

Programmet ger studenterna möjlighet att utveckla teoretiska och praktiska färdigheter för att analysera hälso- och sjukvårdsproblem på organisations- och politisk nivå. Målsättningen är att förbättra sin kunskap och färdigheter inom hälsoekonomi, förvaltning och politik samt att hjälpa dem att få en teoretisk och konceptuell förståelse för hälso- och sjukvårdssektorns funktion.... [-]

Sverige Stockholm
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Karolinska Institutet

Health Policy, ekonomi och ... [+]

Health Policy, ekonomi och [-]
Sverige Stockholm
August 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Karolinska Institutet

Näringsvetenskap är ett växande, tvärvetenskapligt fält som studerar kostens roll i människors hälsa. Magisterprogrammet i näringsvetenskap ger studenten en fördjupad kun ... [+]

Näringsvetenskap är ett växande, tvärvetenskapligt fält som studerar kostens roll i människors hälsa. Magisterprogrammet i näringsvetenskap ger studenten en fördjupad kunskap om sin vetenskapliga grund och forskningsmetoder inom området. Denna kunskap är relevant för doktorandutbildning eller annat arbete som gäller näringsfältet.

PROGRAM PRESENTATION

Under hela historien har det gjorts många påståenden om kostens roll i vår hälsa. Under senare årtionden har det skett en enorm utveckling på fältet och näringskunskapen har ökat väsentligt. Kandidatprogrammet i näringsvetenskap syftar till att öka studentens färdigheter att arbeta självständigt inom näringsområdet på vetenskapliga grunder. Områden som omfattas av programmets första term omfattar hur olika typer av studier bidrar till den kunskap som ligger till grund för kost- och fysiska aktiviteter, samtidigt som man beaktar hållbarhetsaspekter. Fördjupad kunskap om molekylära och genetiska mekanismer som ligger till grund för kostens inverkan på organismen ingår också. Bedömningsmetodik för kostintag, fysisk aktivitet och fitness, med fokus på förståelse av validitet, tillämplighet och utvärdering av resultaten behandlas också. Metoder för att förebygga sjukdomar och främja hälsosam kostvanor och fysisk aktivitet, t.ex. genom att använda internet- och mobiltelefonteknik, omfattas också av programmets första del. Globala perspektiv och jämförelser ingår i alla kurser. Andra terminen består av ett examensprojekt bestående av 30 högskolepoäng. Här har studenten möjlighet att välja ett projekt för att studera djupt, beroende på hans eller hennes bakgrund och intresse, inom olika områden av näringsforskning. Projektet kan till exempel vara molekylärt, fysiologiskt, kliniskt, epidemiologiskt eller folkhälsobaserat.... [-]

Sverige Stockholm
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Karolinska Institutet

Masterprogrammet i biomedicin ger eleverna en fördjupad kunskap inom det breda och växande biomedicinska området och har specialiserat sig på att skapa nya och avancerade ... [+]

Masterprogrammet i biomedicin ger eleverna en fördjupad kunskap inom det breda och växande biomedicinska området och har specialiserat sig på att skapa nya och avancerade färdigheter för att förbättra människors hälsa.

Programmet ger en solid plattform för oberoende forskning och tillämpning av ny kunskap inom området molekylär medicin. Programmet fokuserar på att förstå sjukdomsmekanismer, särskilt för de vanligaste och mest utbredda sjukdomar, som kan leda till den framtida utvecklingen av metoder för diagnos och behandling av dessa sjukdomar.

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande universitet inom det biomedicinska området. Masterprogrammet i biomedicin är forskningsinriktad och körs i nära samarbete med KIs berömda forskningsmiljö. Programmet fokuserar på grundläggande biologisk kunskap och hur den används för att driva medicinska utvecklingen framåt. Den första delen av programmet ger en allmän, avancerad biomedicinsk bas. Eleverna kan sedan utveckla en mer personlig studien genom djupare utforskning av en av KIs forskningsområden, genom att ta valbara kurser och / eller utförande av oberoende forskningsprojekt.... [-]

Sverige Stockholm
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska

Study at KI

Location address
Karolinska Institutet
Nobels väg 5, Solna
Alfred Nobels Allé 8, Huddinge

Stockholm, Stockholm County, 17177 SE