Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences

Introduktion

Handla om

Utbildningsprogram på Tufts Universitys forskarskola för konst och vetenskap kombinerar atmosfären i en liberal arts college med de senaste tekniska resurserna hos en forskningsinstitution. Forskare i världsklass, personlig inlärning, samarbetslaboratorier och branschpartnerskap utrusta Tufts-studenter med kompetensen att utmärka sig i sina utvalda specialiteter och driva sin karriär med passion och engagemang.

Graduate School of Arts and Sciences tar med sig alla resurser i Tufts University-ett pulserande forskningsinstitut med en strikt intellektuell kultur. Vi erbjuder mer än 22 doktorandprogram och 30 masterprogram - från Konsthistoria till Fysik - och möjligheter att undervisa och mentorera några av de ljusaste akademikerna i landet. Våra fakultetsmedlemmar är engagerade i din framgång och erbjuder fullständig professionell förberedelse. Genom kurser, mentorskap, publicering, fältarbete och självständig forskning går våra doktorander in i sina karriär positionerade för att tillämpa det de har lärt sig.

Platser

  • 2 The Green, Bendetson Hall, 02155, Medford

Frågor