Litauen

Ändra valuta

Grundläggande månatlig levnadskostnad

 • Hyr i delad lägenhet

  331
 • Andel av verktyg

  54
 • Internetabonnemang

  13
 • Lokal transport

  29

Prov livsstil kostnad

 • Snabbmatskombo

  6
 • Biobiljett

  8
 • Pint lokalt öl

  4

Om Litauen

Studera i Litauen