Libanon

Ändra valuta

Grundläggande månatlig levnadskostnad

 • Hyr i delad lägenhet

  482
 • Andel av verktyg

  64
 • Internetabonnemang

  53
 • Lokal transport

  61

Prov livsstil kostnad

 • Snabbmatskombo

  8
 • Biobiljett

  10
 • Pint lokalt öl

  3

Om Libanon

Studera i Libanon