Judson College

Introduktion

Sedan 1838 har Judson College åtagit sig att förbereda unga kvinnor för liv med syfte genom överföring av kunskap, förfining av intellekt, vård av tro, främjande av service och utveckling av karaktär. Judson College en privat, fyraårig, kristen högskola med examensprogram inom fri konst och vetenskap, och hjälper varje student att nå sin fulla potential genom att ge henne möjligheter att engagera sig, utöva sin tro och leva sitt syfte.

Efter 181 år förblir Judson College lojalt mot sitt ursprungliga uppdrag att utbilda unga kvinnor som förberedelse för ett liv i tjänsten. Vi är ett samhälle som hittar fortlöpande mening i våra gemensamma traditioner från det förflutna, arbetar i nuet och hoppas på framtiden när vi försöker erkänna och förkroppsliga Guds ljus och sanning i världen.

Platser

  • Bibb Street,302, 36756, Marion

Frågor