Keystone logo
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Introduktion

Uppdraget för University of Medical Sciences i Białystok är yrkesutbildning av högkvalificerad personal i enlighet med behoven hos den utvecklande ekonomin i vår region, vårt land och det enade Europa. Vi vill stödja utvecklingen av regionen och dess invånares välstånd genom att utbilda unga människor som kommer att kunna dra nytta av de senaste vetenskapliga prestationerna utan att behöva resa till andra akademiska centra i Polen. University of Medical Sciences bedriver utbildning inom akutmedicinska tjänster (avancerad nivå studier), bioteknik (avancerad nivå studier), omvårdnad (grund- och avancerad nivå studier), sjukgymnastik (avancerad nivå studier och 5-årig magisterexamen studier) och kosmetologi (I- och II-studier). Vi erbjuder ett brett utbud av forskarutbildningar och vi genomför även bryggstudier inom omvårdnad.

Platser

  • Krakowska,9, 15-875, Bialystok

Frågor