Keystone logo
University of Veterinary Medicine Budapest

University of Veterinary Medicine Budapest

University of Veterinary Medicine Budapest

Introduktion

Den mest aktuella informationen om University of Veterinary Medicine Budapest utan att faktiskt resa till Budapest

  • Boka ett online-möte!

Om du känner att universitetet har fått ditt intresse och vill lära dig mer om antagningsprocessen kan det vara bra att prata med en av våra antagningsansvariga. Du kan boka en 20 minuters möte med dem här: href = "https://univet.hu/en/contact/

58742_lo_53.jpg

University of Veterinary Medicine är den enda veterinärskolan i Ungern. Det är en statlig institution som övervakas och finansieras av det ungerska ministeriet för mänskliga förmågor och är ackrediterat för att utfärda examensbevis från doktor i veterinärmedicin (DVM) och forskarutbildningen Philosophiae Doctor (Ph.D.) i veterinärvetenskap. Universitetet har en oavbruten undervisningsrekord i mer än två århundraden, vilket gör det till en av de äldsta veterinärskolorna i världen.

En kort historia om veterinärutbildning i Ungern

1787, strax efter grundandet av världens första veterinärskola (1762, Lyons), inrättades en "stol för djurläkning" vid medicinska fakulteten i staden Pest (nu ett område i staden Budapest) för att ge studenter medicin och kirurgi med grundläggande kunskaper om djursjukdomar och deras hantering, en integrerad del av en allmänläkares verksamhet vid den tiden.

Som ett oberoende universitet har skolan fått ett internationellt rykte under första hälften av 1900-talet.

Som en del av den landsomfattande omorganisationen av högre utbildning år 2000 blev universitetet den veterinärvetenskapliga fakulteten vid Szent István universitet. Från sommaren 2016 återvann vår skola sin oberoende, vilket gäller det tidigare namnet University of Veterinary Medicine.

58744_fb_lo_69.jpg

Internationell ackreditering

1995 godkändes veterinärskolan internationellt av European Association of Establations for Veterinary Education (EAEVE). Uppföljningsbesöket ägde rum 2004 med ett positivt resultat. Ackrediteringen av Budapest veterinärskola förstärktes av EAEVE och FVE (Europas veterinärförbund). Ackrediteringsrapporten avslutar: " Universitetet för veterinärvetenskap kan göra anspråk på en stolt ställning bland sina europeiska motsvarigheter. Dess unga kandidater behöver inte vara rädda för att tävla med sina europeiska kollegor om sina kunskaper och praktiska färdigheter. "

Sedan 2004 är Ungern en fullständig medlem av Europeiska unionen, vilket innebär godkännande av examina inom EU och deras likvärdighet med grader från andra EU-länder. Budapest-examen accepteras utöver EU-länder i flera andra också. Efter avslutad styrelseexamen i Kanada eller USA har akademikerna rätt till vistelse och praktik i Nordamerika.

Fakta och siffror

University of Veterinary Medicine Budapest är, som lämpligt för ett land med en befolkning på 10,5 miljoner, den enda veterinärskolan i Ungern. Nuvarande inskrivning är cirka 100, 120 och 130 studenter för ungerska, tyska respektive engelska program. Det innebär att vi totalt har 1400 studenter på veterinärskolan. Som med alla statliga universitet i landet övervakas universitetet officiellt av utbildningsministeriet och dess undervisnings- och forskningsprogram sponsras också av ministeriet för jordbruk och regional utveckling och den ungerska vetenskapsakademin.

Ta en virtuell rundtur på universitetet:

Här kan du hitta en länk till den virtuella turnén vid universitetet: href = "https://univet.hu/virttour/eng/ . Efter de små pilarna och informationspunkterna kommer du att få en känsla av lägret oss utan att faktiskt besöka den.

Mer informationskanaler online (videor, vittnesmål, presentation online, animering etc.) finns på www.univet.hu/en

Platser

  • Budapest

    István u. 2, 1078, Budapest

Frågor