Keystone logo
University of Skövde Kandidatexamen i molekylär bioinformatik
University of Skövde

Kandidatexamen i molekylär bioinformatik

Norrmalm, Sverige

3 Years

Engelsk

Heltid

Request application deadline

02 Sep 2024

SEK 135 000 / per year *

På Campus

* delbetalningsplan: 67.500 kr före varje termin

Introduktion

Det pågår en explosiv utveckling inom Life Science-området. Ny teknik för att generera och analysera stora mängder biologisk data har skapat helt nya möjligheter inom biologin. Som bioinformatiker kombinerar du biologi med datavetenskap och statistik. Dagens biolog måste ha stark kompetens inom IT-system för att möta digitaliseringens framtida utmaningar.

Om programmet

Bioinformatik har blivit en integrerad del inom många biologiska områden, särskilt inom experimentell molekylärbiologi och biomedicin. Idag finns möjligheten att mäta tusentals variabler från ett enda biologiskt prov (t.ex. blod, saliv eller vävnad), vilket har skapat fantastiska möjligheter att utveckla till exempel individbaserad medicinering.

Syftet med programmet för molekylär bioinformatik är att ge dig en bred kunskap om bioinformatik med tillämpningar inom molekylärbiologi, genteknik och biomedicin. Studier i dessa kärnämnen kan också kombineras med kurser i innovation och entreprenörskap.

Fokus för dina studier

Det första året av läroplanen innehåller introduktionskurser i bioinformatik, kemi, cellbiologi och genetik. Fokus för det första året ligger på tillämpad bioinformatik och grundläggande kunskaper inom biovetenskap. Andra året fokuserar på kunskaper och färdigheter i att hantera och analysera biologiska data. Du kommer också att få ytterligare kunskaper inom genetik, programmering och statistik. Tredje året har du möjlighet att specialisera dig inom mjukvaruutveckling inom bioinformatik, men du kan därutöver även studera projektledning och entreprenörskap. Utbildningen avslutas med ett avhandlingsarbete omfattande 30 hp.

Under dina studier kommer föreläsningar att blandas med biologiska experiment och datorlaborationer. Du får lära dig att använda olika datoriserade verktyg för att sammanställa och analysera data från forskningsprojekt och biologiska experiment, till exempel sekvensanalys och genuttrycksanalys. Undervisningsspråket är engelska.

Efter avslutade studier

Det råder idag brist på utexaminerade bioinformatiker och du har ett brett utbud av möjligheter på arbetsmarknaden. Det finns ett växande behov av bioinformatiker som kan analysera storskalig biologisk data och utveckla nya verktyg och metoder för sådana analyser.

Bioinformatiker kommer i framtiden att utgöra en väsentlig del av personalen i kliniska laboratorier.

Vidare studier

Efter avslutade studier på grundnivå kan du även fortsätta studera på våra ett- eller tvååriga masterprogram på avancerad nivå/examen. Dessa utbildningar fokuserar på tillämpade områden som bioinformatik, infektionsbiologi, bioteknik eller biomarkörer. Du är även behörig för fortsatta studier vid andra lärosäten.

Forskning

Vår forskning inom bioinformatik fokuserar på utveckling och användning av metoder och algoritmer för analys av biologiska datamängder. Vi har nära samarbeten med forskare hos våra branschpartners och vi samarbetar även med andra forskargrupper, både inom och utanför universitetet.

Antagningar

Om skolan

Frågor