Keystone logo
University of Pennsylvania Penn

University of Pennsylvania Penn

University of Pennsylvania Penn

Introduktion

Penn Dental Medicine är bland de äldsta universitetsanslutna tandläkarinstitutionerna i landet. Dess historiska band spåras tillbaka till Philadelphia College of Dental Surgery, som grundades 1852. År 1856 bildade fakulteten vid Philadelphia College of Dental Surgery Pennsylvania College of Dental Surgery när den förra stängdes och 1878 Pennsylvania College of Dental. Kirurgdekan, Dr Charles J. Essig, ombads att gå med i University of Pennsylvania och grunda School of Dental Medicine som tandvårdsavdelningen vid University of Pennsylvania. Han skulle tjäna som skolans första dekanus från 1878-1883. Pennsylvania College of Dental Surgery skulle så småningom gå samman med University of Pennsylvania 1909.

Skolans första anläggningar var inrymda i Medical Hall (nu Claudia Cohen Hall). Året därpå flyttade den in i sin egen byggnad, Dental Hall, som designades och konstruerades för sina behov.

1897 lämnade Thomas W. Evans, en infödd i Philadelphia, som blev tandläkare vid Europas domstolar under Frankrikes andra imperium och förtroende för Napoleon III, och lämnade sin egendom för att skapa och underhålla en tandläkarskola som skulle vara ”oöverträffad”. Evans generositet möjliggjorde byggandet av Evans Building (officiellt kallat Thomas W. Evans Museum and Dental Institute) som öppnade 1915, den bäst utrustade tandbyggnaden i landet vid den tiden. Hans djärvhet och anda av ledarskap har fortsatt att vägleda skolan genom hela dess historia av expansion och innovation både i läroplanen och i kliniska och vetenskapliga anläggningar.

Platser

  • Philadelphia

    Chestnut Street,3701, 19104, Philadelphia

    Frågor