Keystone logo
University of Hamburg - School of Integrated Earth and Climate System Sciences (SICSS)

University of Hamburg - School of Integrated Earth and Climate System Sciences (SICSS)

University of Hamburg - School of Integrated Earth and Climate System Sciences (SICSS)

Introduktion

School of Integrated Climate and Earth System Sciences

SICSS grundades 2008 som en forskarskola i Cluster of Excellence 'Integrated Climate System Analysis and Prediction (CliSAP)', som pågår 2007-2018. Våra första doktorander startade sina projekt som SICSS-medlemmar 2008 och våra första MSc-studenter skrevs in i oktober 2009. Sedan dess växte SICSS mycket snabbt!

Idag är vi permanent värd för cirka 75 doktorander och cirka 45 MSc -studenter. Sedan sommaren 2019 tar SICSS hand om alla tidiga karriärstadier. Förutom MSc och doktorandprogrammet är vi också ansvariga för ett Post-Doc-program och alla genusfrågor, relaterade till tidigt karriärstöd.

Tvärvetenskaplig utbildning och forskning inom SICSS

SICSS står för tvärvetenskaplig och forskningsinriktad utbildning inom jord- och klimatsystemvetenskap. SICSS kopplar samman studenter och kandidater med olika vetenskaplig bakgrund och expertis och möjliggör en integrerad, innovativ utbildning. SICSS förbereder dig för att arbeta som expert inom olika områden av klimatförändringar: som forskare inom natur-, samhälls- och ekonomiska vetenskaper, som konsult eller som expert i nationella och internationella organisationer. Den höga nivån av disciplinär och tvärvetenskaplig forskning, individuellt stöd och handledning och den internationella atmosfären på SICSS är den inspirerande bakgrunden för vårt program.

UHH / SICSS / Gottschalk

Alla våra program börjar med en introduktionskurs som ger en expertbaserad översikt över de discipliner som handlar om klimatvetenskap. Den tvärvetenskapliga kunskapen som erhållits i avhandlingarna kompletteras med kurser om specifika forskningskunskaper som behövs för en karriär inom jord- och klimatsystemvetenskap. Detta omfattar färdigheter i vetenskapligt skrivande, presentation eller ledarskap. Andra kurser inom forskningskunskaper ägnas åt programmering, datorspråk, modelleringsverktyg eller visualisering. Forskningskurserna avslutas med kurser om god vetenskaplig praxis och interkulturell utbildning.

UHH / SICSS

Platser

  • School of Integrated Climate System Sciences Universität Hamburg Grindelberg 5 20144 Hamburg Germany, , Hamburg

Frågor