Keystone logo
University of Florida College of Public Health and Health Professions

University of Florida College of Public Health and Health Professions

University of Florida College of Public Health and Health Professions

Introduktion

Högskolan erbjuder en mängd olika utbildningsprogram - två kandidat-, sju magister-, åtta doktorsexamen och tre professionella examina, samt flera certifikatprogram. Genom att kombinera befolkningsperspektivet folkhälsa med patientfokus för våra hälsoprofessionella discipliner täcks kontinuumet av vården, från förebyggande och behandling till rehabilitering som stöder hälsa och välbefinnande för samhällen och individer.

Fakultetsmedlemmar publicerar sina resultat i tidskrifter med stor genomslagskraft, som The New England Journal of Medicine, The Lancet, JAMA, Science och Journal of Clinical Oncology. Som stöd för universitetets satsning på artificiell intelligens har högskolan anställt flera nya fakultetsmedlemmar med expertis inom AI. Aktuella PHHP-forskningsprojekt som använder AI-teknologi inkluderar utveckling av precisionsdoser för en icke-farmaceutisk behandling för hjärnans hälsa, realtidsövervakning av antimikrobiell resistens, förutsägelse av effektiviteten av nya cancernanomediciner och prognostisering av hotspots för överföring av infektionssjukdomar. Collegeforskare genomför också ett antal pågående studier relaterade till covid-19, såsom sjukdomsmodellering, långsiktiga hälsoeffekter bland patienter med covid och överföring av coronavirus mellan människor och djur.

Platser

  • Gainesville

    Center Drive,1225, 32611, Gainesville

    Frågor