Keystone logo
© Eva Dang
The UK College Of Hypnosis And Hypnotherapy

The UK College Of Hypnosis And Hypnotherapy

The UK College Of Hypnosis And Hypnotherapy

Introduktion

UK College of Hypnosis & Hypnotherapy är en utbildningsleverantör för hypnoterapi som specialiserar sig på modern evidensbaserad, kognitiv beteendeteori och praktik. Kollegiet grundades i april 2003 när varumärket HypnoSynthesis® (2329434) officiellt registrerades som varumärke för den utbildning i självhypnos och personlig utveckling som Donald Robertson undervisade vid den tiden efter att ha undervisat mindre workshops och seminarier i flera år .

UK College fortsätter att fungera nu som en division av MindEase Limited under ledning av rektor Mark R. Davis enligt samma principer som Donald Robertson har initierat, utvecklar Hypno-CBT®-metoden och främjar leveransen av det som strävar efter att vara det mest effektiva träningsprogrammet för hypnoterapi i världen.

Platser

  • Marylebone

    Harley Street,1, W1G 9QD, Marylebone

    Frågor