Keystone logo
© Tallinn Health Care College
Tallinn Health Care College

Tallinn Health Care College

Tallinn Health Care College

Antagningar

För att ansöka om antagning till Tallinn Health Care College måste presumtiva studenter följa en rad steg som beskrivs av högskolan. Här är en allmän översikt över antagningsprocessen:

Behörighetskrav: Granska behörighetskraven för det specifika programmet eller den kurs du är intresserad av. Dessa krav inkluderar vanligtvis utbildningskvalifikationer, språkkunskaper och eventuella ytterligare förutsättningar som är specifika för det valda programmet.

Ansökningsformulär: Fyll i ansökningsformuläret från kollegiet. Detta formulär samlar in viktig personlig och pedagogisk information som krävs för antagningsprocessen. Ansökningsformuläret kan vanligtvis hittas på högskolans officiella webbplats eller erhållas från antagningskontoret.

Dokumentation: Samla in nödvändiga styrkande dokument, som kan inkludera:

 1. Gymnasieexamen eller motsvarande intyg.
 2. Utskrifter eller akademiska poster från tidigare läroanstalter.
 3. Bevis på språkkunskaper (t.ex. engelska språktestresultat för internationella sökande).
 4. Identifikationshandlingar (t.ex. pass, ID-kort).
 5. Eventuella ytterligare dokument som kollegiet begär för specifika program.

Ansökningsavgift: Betala ansökningsavgiften, om tillämpligt. Avgiftsbeloppet och betalningsinstruktioner finns vanligtvis på högskolans webbplats eller i ansökningsanvisningarna.

Inlämning: Skicka in det ifyllda ansökningsformuläret och alla stödjande dokument till antagningskontoret vid Tallinn Health Care College . Detta kan vanligtvis göras elektroniskt via en ansökningsportal online eller genom att skicka dokumenten till den angivna adressen.

Urvalsprocess: Kollegiet kommer att granska de inlämnade ansökningarna och bedöma kandidater baserat på deras akademiska kvalifikationer, stödjande dokument och andra relevanta kriterier. Vissa program kan kräva intervjuer eller antagningsprov som en del av urvalsprocessen.

Antagningsbeslut: Sökande kommer att få ett officiellt antagningsbeslut från kollegiet. Om det accepteras kan erbjudandet innehålla detaljer om registreringsprocedurer, studieavgifter och annan relevant information. Godkända studenter kan behöva bekräfta sitt godkännande och säkra sin plats inom en angiven deadline.

Det är viktigt att notera att den specifika antagningsprocessen och kraven kan variera beroende på programmet och högskolans policyer. Det rekommenderas att besöka Tallinn Health Care College officiella webbplats eller kontakta antagningskontoret direkt för den mest exakta och aktuella informationen om antagningsförfaranden, deadlines och krav.

Visumkrav

Tallinn Health Care College ligger i Tallinn, Estland. Visumkraven för internationella studenter kan variera beroende på deras medborgarskapsland och studietiden. Här är lite allmän information om visum för internationella studenter som studerar vid Tallinn Health Care College :

 • EU/EES/Schweiziska medborgare: Medborgare i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz behöver inget visum för att studera i Estland. De har rätt att resa in och vistas i Estland baserat på deras EU/EES/Schweiziska medborgarskap. De kan dock fortfarande behöva registrera sin bostad hos de lokala myndigheterna vid ankomsten.
 • Icke-EU/EES-medborgare: Icke-EU/EES-medborgare kräver i allmänhet ett visum eller ett uppehållstillstånd för att studera i Estland. De specifika visumkraven och ansökningsprocessen kan bero på längden på den avsedda studieperioden.

a. Korttidsstudier (upp till 90 dagar): Om ditt studieprogram vid Tallinn Health Care College varar i upp till 90 dagar kan du behöva ansöka om Schengenvisum (typ C) för studieändamål. Detta visum tillåter dig att resa in och vistas i Estland och andra länder i Schengenområdet under en begränsad period.

b. Långtidsstudier (över 90 dagar): För utbildningar som varar mer än 90 dagar behöver du ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd för studieändamål. Ansökningsprocessen innebär vanligtvis att de nödvändiga dokumenten skickas till Estlands ambassad eller konsulat i ditt hemland. Högskolans antagningskontor eller internationella studentserviceavdelning kan ge vägledning och stöd angående ansökningsprocessen.

Visumansökningsprocess: Visumansökningsprocessen inkluderar vanligtvis följande steg:

a. Antagningsbekräftelse: Innan du ansöker om visum måste du säkra antagning till ett program vid Tallinn Health Care College . När du har accepterats kommer du att få ett officiellt antagningsbrev eller certifikat, som kan krävas för visumansökan.

b. Nödvändiga dokument: Förbered de nödvändiga dokumenten för visumansökan, som kan inkludera ett giltigt pass, ifyllt visumansökningsformulär, antagningsbrev, bevis på ekonomiska medel, sjukförsäkring och andra stödjande dokument enligt de specifika visumkraven.

c. Inlämning av visumansökan: Skicka in din visumansökan och styrkande dokument till Estlands ambassad eller konsulat i ditt hemland. Det rekommenderas att du kontrollerar ambassadens webbplats eller kontaktar dem direkt för att bekräfta ansökningsprocessen, nödvändiga dokument och eventuella ytterligare krav.

d. Visumbehandlingstid: Visumbehandlingstiden kan variera beroende på ambassad/konsulat och andra faktorer. Det är lämpligt att ansöka i god tid för att säkerställa tillräckligt med tid för handläggning och researrangemang.

e. Registrering av bostad: När du anländer till Estland kan du behöva registrera din bostad hos de lokala myndigheterna. Denna process innebär vanligtvis att du skickar in nödvändiga dokument, såsom ditt pass, visum och bevis på boende, till det lokala kontoret.

Det är avgörande att du rådgör med Estlands ambassad eller konsulat i ditt hemland och kollar de officiella estniska migrationsmyndigheternas webbplats för den mest exakta och aktuella informationen om visumkrav och procedurer för att studera i Estland. Dessutom kan Tallinn Health Care College internationella studenttjänstavdelning ge specifik vägledning och stöd angående visum och immigrationsrelaterade frågor för inskrivna studenter.

Stipendier och finansiering

Tallinn Health Care College erbjuder olika stipendier och ekonomiskt stödalternativ för att stödja studenter i deras utbildningsresa. Även om jag inte har tillgång till realtidsinformation om de aktuella stipendier som är tillgängliga, här är några allmänna typer av stipendier som högskolan kan erbjuda eller har erbjudit tidigare:

 • Meritbaserade stipendier: Dessa stipendier delas ut till studenter baserat på deras akademiska prestationer och prestationer. Högskolan erkänner enastående studenter som har visat exceptionella förmågor och engagemang för sina studier.
 • Behovsbaserade stipendier: Dessa stipendier delas ut till studenter som visar ekonomiskt behov. Kollegiet tar hänsyn till studenters ekonomiska förhållanden och ger hjälp till dem som behöver ytterligare stöd för att fortsätta sin utbildning.
 • Internationella studentstipendier: Tallinn Health Care College kan ha specifika stipendier tillgängliga för internationella studenter. Dessa stipendier syftar till att locka begåvade studenter från utlandet och ge ekonomiskt stöd för att täcka studieavgifter eller levnadskostnader.
 • Statliga stipendier: Den estniska regeringen och andra institutioner kan erbjuda stipendier eller stipendier för studenter som bedriver högre utbildning. Tallinn Health Care College kan tillhandahålla information och hjälp till studenter när de ansöker om dessa externa stipendier.
 • Externa stipendier: Tallinn Health Care College kan ha partnerskap med externa organisationer, stiftelser eller sponsorer som erbjuder stipendier till studenter inom specifika hälsovårdsområden. Dessa stipendier kan vara branschspecifika eller riktade till studenter med specifika bakgrunder eller intressen.

Det är viktigt att notera att stipendiets tillgänglighet, kriterier och ansökningsprocesser kan variera från år till år. Det är tillrådligt att besöka den officiella webbplatsen för Tallinn Health Care College och kolla deras stipendier eller finansiellt stödsektion för den mest uppdaterade informationen. Dessutom kan högskolans antagningskontor eller avdelning för internationella studenttjänster ge specifik vägledning och information om stipendier som är tillgängliga vid tidpunkten för din ansökan.

Platser

 • Tallinn

  Kännu,67, 13418, Tallinn

Program

  Institutionen erbjuder även:

  Frågor