Keystone logo

The Hong Kong Polytechnic University Department of Industrial and Systems Engineering

A logo

Introduktion

Industrial and Systems Engineering (ISE) är en professionell disciplin som fokuserar på att utveckla och implementera optimala lösningar ur ett systemnivåperspektiv.

Detta involverar människor, teknik, kvalitet, ekonomi, information och miljöfrågor. En industriell systemingenjörs huvudroll är att organisera och arbeta harmoniskt med andra för att effektivisera operativa förfaranden, förbättra produktiviteten och den totala systemprestandan. Det slutgiltiga målet är att öka effektiviteten, minska driftskostnaderna och öka kundnöjdheten.

ISE skiljer sig från andra traditionella ingenjörsdiscipliner där kunskap och färdigheter tillämpas på specifika områden. Till exempel arbetar traditionella tillverkningsingenjörer vanligtvis i en produktionsmiljö. ISE ger dig däremot möjlighet att arbeta i en mängd olika organisationer, inklusive både industri och kommersiell sektor. I detta sammanhang har industri- och systemingenjörer en mycket mer flexibel karriärväg. ISE-akademiker är anställda i organisationer som arbetar med ny produktutveckling, transport, nöjesparker, logistiktjänster, banker, allmännyttiga företag, konsultföretag för affärsutveckling, myndigheter, etc. Det yttersta målet med ISE-disciplinen är att ge ledarskap i designen integrerade industriella och kommersiella system för att främja samhället.

Anläggningarna vid ISE-avdelningen är oöverträffade i Hong Kong och regionen. Dessa inkluderar:

  • PolyU Microsoft Enterprise Systems Center
  • Centrum för kunskapshantering och innovation
  • Microsystems Technology Center
  • Den digitala fabriken
  • Partner State Key Laboratory of Ultra-precision Machining Technology
  • Advanced Manufacturing Technology Research Center

Dessa anläggningar sträcker sig från toppmodern hårdvara och mjukvara för avancerad tillverkningsteknikutveckling, logistiksimulering, systemutvecklingsverktyg för e-handel, datorstödd design till virtuell produktutveckling.

Institutionen deltar också aktivt i samarbete med industrin via gemensamma forskningsprojekt, konsultföretag och undervisningsföretag.

Detta starka samarbete med både lokala och regionala branscher, tillsammans med dess utmärkta faciliteter och personalexpertis, ger studenterna möjligheten att fördjupa sig i denna samarbetsmiljö som kommer att vara till stor nytta för dem när de examen.

Platser

  • General Office of Department of Industrial and Systems Engineering Room EF625, 6/F, Core F The Hong Kong Polytechnic University 11 Yuk Choi Road, Hunghom, Kowloon,, , Hong Kong

Frågor