Keystone logo
Oregon State University Carlson College of Veterinary Medicine

Oregon State University Carlson College of Veterinary Medicine

Oregon State University Carlson College of Veterinary Medicine

Introduktion

Uppdragsbeskrivning

Carlson College of Veterinary Medicine vid Oregon State University tillgodoser Oregon, nationens och världens behov genom att utbilda nästa generation av praktikklara veterinärer, tillhandahålla toppmoderna diagnostiska och kliniska tjänster och stödja de fortsatta utbildning av veterinärer. Biomedicinsk forskning som genomförs vid högskolan utökar alltmer omfattningen av veterinärmedicin för att ta itu med både djurhälsoproblem och relevansen av djursjukdomar för folkhälsan.

College of Veterinary Medicine strategiska plan är resultatet av mer än ett år av intensiv tanke, forskning, diskussion, undersökningar och insamling av input från en mängd individer från högskolan och från intressentgrupper utanför kollegiet. Resultatet är en plan som speglar våra värderingar, vårt uppdrag och våra ambitioner.

Strategisk planering är i sig en framåtblickande övning som förutspår vad som är viktigt att betona eller prioritera över en längre tidsperiod än vad som är normalt för verksamheten för att säkerställa en organisations fortsatta värde och relevans i framtiden.

Planeringsprocessen omfattade dessa grundläggande steg:

Förstå vår situation

Bestäm framtiden vi strävar efter

Karaktärisera både utmaningarna och de möjligheter som är förknippade med den framtiden

Upprätta de genomförbara nästa steg vi ska ta i dag för att uppnå den framtiden

Styrkommittén för strategisk planering CVM försökte förstå externa trender och begränsningar som påverkar CVM och yrket. Med input från lärare, personal och studenter diskuterade styrkommittén vad de ser som viktigt för CVM: s framtida framgång och utvecklade uppsättningen med fyra strategiska prioriteringar som ingår i planen.

Vi ser fram emot att arbeta för dessa mål och dela våra framgångar med alla som stöder högskolan.

Platser

  • Corvallis

    Southwest 30th Street,700, 97331, Corvallis

    Frågor