Keystone logo
National College Of Technical Instruction

National College Of Technical Instruction

National College Of Technical Instruction

Introduktion

NCTI är ett dotterbolag till American Medical Response, Inc. (AMR) med huvudkontor i Greenwood Village, Colorado. Vi erbjuder paramedicinska och EMT-kurser på flera platser över hela landet.

NCTI samarbetar med Columbia Southern University i Orange Beach, AL för att bilda konsortier som sponsrar fyra separata paramedicinska program.

NCTI - Roseville Paramedic Program är ett konsortium sponsrat av American Medical Response West, dba NCTI och Columbia Southern University

NCTI - Bay Area (Livermore) Paramedic Program är ett konsortieprogram sponsrat av American Medical Response West, dba NCTI och Columbia Southern University

NCTI - Riverside Paramedic Program är ett konsortium sponsrat av American Medical Response Ambulance Service Inc., dba NCTI och Columbia Southern University

NCTI - Springfield Paramedic Program är ett konsortium sponsrat av American Medical Response från Massachusetts, Inc. dba NCTI och Columbia Southern University

Varje sjukvårdsprogram är separat ackrediterat av kommissionen för ackreditering av allierade hälsoutbildningsprogram.

ackrediteringar

NCTI-paramedicinska program är ackrediterade av kommissionen för ackreditering av allierade hälsoutbildningsprogram (CAAHEP), efter rekommendation från kommittén för ackreditering av utbildningsprogram för akutmedicinska yrken (CoAEMSP).

Platser

  • Natick

    Tech Circle,4, 01760, Natick

    Frågor