Keystone logo
Mississippi College School of Nursing

Mississippi College School of Nursing

Mississippi College School of Nursing

Introduktion

Uppdraget för MC School of Nursing är anpassat till det institutionella uppdraget att tillhandahålla spetskompetens inom omvårdnadsutbildning inom en kristen institution, förbereda sjuksköterskegenerologer för att engagera sig i yrkesutövning i olika miljöer och att påverka vårdyrket positivt. MC-skolan för omvårdnad nyckelvers bekräftar tro och inlärningsintegration: ”Må Herrens vår Guds nåd vila på oss; upprätta våra händers arbete för oss ja, upprätta våra händers arbete. ” Psaltaren 90:17 (SFB)

Platser

  • Clinton

    Box 4037, Clinton, MS 39058, , Clinton

    Frågor