Keystone logo
Loma Linda University School of Pharmacy

Loma Linda University School of Pharmacy

Loma Linda University School of Pharmacy

Introduktion

Loma Linda University School of Pharmacy antog sin första klass under höstkvartalet 2002. Det specifika syftet med doktorsexamen i farmaci (PharmD) är att utbilda apotekare i en sjundedags adventistisk kristen miljö. Utexaminerade kommer att kunna erbjuda högkvalitativ apoteksvård som fullt deltagande medlemmar i hälso-och sjukvårdsteam som är engagerade i vård av hela människan.

Det fyraåriga programmet leder till Pharm.D. examen och är det första utbudet av professionell doktorsexamen i ett apoteksprogram av en sjunde dags adventistinstitution för högre utbildning. Prioritet ges till de studenter som är på väg att slutföra en kandidatexamen i biologiska, kemiska eller relaterade vetenskaper.

Platser

  • Loma Linda

    Stewart Street,24745, 92350, Loma Linda

    Frågor