Keystone logo
Loma Linda University School of Behavioral Health

Loma Linda University School of Behavioral Health

Loma Linda University School of Behavioral Health

Introduktion

Loma Linda Universitys rika historia att tillhandahålla hälso- och sjukvård i samhället började med början av Schools of Medicine and Nursing 1909. Behovet av kvalitetshälsovård utvidgades till området beteendehälsa i mitten av 1950-talet, när Loma Linda University ( då känd som College of Medical Evangelists) började formellt ta itu med samhällets beteendehälsobehov i en akademisk miljö. Loma Linda University grundade långt före sin tid Master of Arts in Family Life Education och Master of Science in Marriage and Family Therapy hösten 1954. MFT-programmet är nu ett av flera examensprogram som är inrymt i Institutionen för rådgivning och familjevetenskap.

Under mitten av 1970-talet betonade universitetet vikten av vård av hela människan och fokuserade på ett biopsyko-social-andligt tillvägagångssätt för att arbeta med klienter. Universitetet utvidgade därefter sina beteendevårdsprogram till att omfatta Institutionen för psykologi och Institutionen för socialt arbete och social ekologi för att möta samhällets behov.

Platser

  • Loma Linda

    Campus Street,11065, 92350, Loma Linda

    Frågor