Keystone logo
Grigore T. Popa University Of Medicine and Pharmacy IASI

Grigore T. Popa University Of Medicine and Pharmacy IASI

Grigore T. Popa University Of Medicine and Pharmacy IASI

Introduktion

"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy från Iasi, Rumänien är en av de äldsta och mest prestigefyllda institutionerna i landet, klassad som ett universitet för avancerad forskning och utbildning. Prioriteringen av utbildningsprocessen är utbildning av exceptionella experter med stark teoretisk och praktisk bakgrund, som kan klara av alla tävlingar på nationell och internationell nivå.

Fakulteten för medicinsk bioingenjör anpassar ständigt sina utbildningsprogram till arbetsmarknadens behov. Med hänsyn till den ökande efterfrågan från välutbildade specialister inom biomedicinska gränsfältet erbjuder Fakulteten för medicinsk bioingenjör ett partnerskap där chansen är på sidan för dem som vet hur de ska använda det. Vi vill att du ska ha modet att ta ditt liv i dina händer med kraften som en bioingenjör, med fysioterapeutens färdigheter, ditt förtroende och din utbildning och anda för att få möjligheter att lyfta dig på de högsta topparna lycka med uppfyllda drömmar.

Som doktorand i fysioterapi kommer du att arbeta inom sjukvårdssektorn direkt kopplad till rehabilitering och optimering av patientfunktioner, barn eller vuxna, för att bidra till integrationen i specifika livsaktiviteter.

Fysioterapeuter sätter stadierna för individuella terapeutiska planer baserat på statiska och dynamiska träningsprogram, enligt klinisk diagnos och tillämpar fysioterapitekniker, kinetisk, profylaktisk assistans och motoriska rehabiliteringstekniker.
Kliv in i FYSIOTERAPIENS FASCINERANDE UNIVERSUM!
Mer information:
https://www.umfiasi.ro/academic/facultati/facultatea-de-bioinginerie-medicala/physiotherapy/

Kandidaterna från Bioengineering- specialiseringen arbetar på sjukhus, akademiska institut, läkemedelsföretag, protesföretag och statliga myndigheter.

Medicinska bioingenjörspecialister arbetar med komplex medicinsk utrustning, designar, utvecklar eller testar medicinsk utrustning och deltar aktivt tillsammans med medicinsk personal i att återhämta patienter.

Medicinska bioengineers använder kunskaper om biologi, fysik, matematiska mönster och datasimulering för att utveckla nya terapier och medicinsk bioteknik.

Se mot FRAMTIDEN med kraften hos en BIOINGENIÖR!

Mer information:
https://www.umfiasi.ro/academic/facultati/facultatea-de-bioinginerie-medicala/biomedical-engineering/

Ranking

Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy i Iasi är det enda medicinska universitetet som ingår i:

- TOP 25 Performing Universities in Interdisciplinary Publications U - Multirank 2019

- TOP 50 Times Higher Education New Europe 2018

- TOP 300 Times Higher Education University Impact Rankings 2020

- Topp 500 Shanghai = Biomedicinsk teknik

- TOP 601+ Times Higher Education Clinical, preclinical & Health 2020

- Grön-ranking

- QSRanking

Platser

  • Strada Universității,nr. 16, 700115, Iași

Frågor