Keystone logo
Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Introduktion

Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Vi utbildar läkare, sjuksköterskor, tandläkare och en rad eftertraktade vårdprofessioner. Exempel på starka forskningsområden är cancer, hjärt-kärlsjukdom, kvinnor och barns hälsa, metabolism, neuropsykiatriska sjukdomar, personcentrerad vård samt odontologi.

Vårt huvudcampus Medicinareberget utvecklas för att möta framtida behov för studenter, lärare och forskare. Inom några år är Medicinareberget samlingspunkt för universitetets verksamhet inom Life Science. Mycket av vår forskning och utbildning sker också på campus som delas med vården, framförallt på sjukhusen som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inom odontologi har vi motsvarande samarbete med Folktandvården i Västra Götaland.

Platser

  • Gothenburg

    Medicinaregatan 3, 413 90, Gothenburg

    Frågor