Keystone logo
FH Gesundheit - Health University of Applied Sciences Tyrol

FH Gesundheit - Health University of Applied Sciences Tyrol

FH Gesundheit - Health University of Applied Sciences Tyrol

Introduktion

Fh gesundheit skapar och förmedlar kunskap inom hälso- och socialsektorn på universitetsnivå. Därigenom lyckas fh gesundheit uppfylla försörjningsmandatet för de tyrolska hälso- och socialinstitutionerna och på ett meningsfullt sätt koppla det till innehållet och den akademiska vidareutvecklingen inom yrkesområdet. Tillämpad forskning av hög kvalitet tjänar befolkningens hälsa och hälsovård.

Med ett team av erfarna, motiverade och kompetenta medarbetare inom undervisning och ett stort antal praktikplatser, partnerinstitutioner i Tyskland och utomlands, utbildar fh gesundheit för närvarande över 1 900 studenter för hälso- och sjukvårdssektorn. Som en del av en väl underbyggd högskoleutbildning utvecklar studenterna de färdigheter som förbereder dem för de krävande uppgifterna och utmaningarna i det dagliga arbetet och att arbeta i tvärprofessionella team.

Platser

  • Innsbruck

    Innrain 98, 6020, Innsbruck

    Program

    Frågor