Keystone logo
EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability

Introduktion

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability är en integrerad transnationell institution för högre utbildning och forskning.

Uppdrag

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability har åtagit sig att skapa en ny institutionell ram för högre utbildning i Europa som möjliggör ett verkligt europeiskt sätt att studera och bedriva forskning genom institutionell anpassning och sömlös mobilitet för alla.

Syn

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability är en integrerad transnationell institution för högre utbildning och forskning som täcker smart urban hållbar kustutveckling från ett holistiskt perspektiv. Den tematiska inriktningen skapar en unik konkurrensfördel för EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability som är väl positionerad för att samla och bygga på kompletterande tematisk expertis från alla dess partners och regionala ekosystem, genom inter- och transdisciplinära tillvägagångssätt.

Campuset är perfekt fördelat över Europa och täcker alla europeiska kuster. Studenter, lärare, forskare och personal studerar, undervisar, bedriver sin forskningsverksamhet, förnyar och arbetar i europeisk skala.

Mål

 • Att tillhandahålla gemensamma europeiska examina och gemensamma europeiska examensbevis
 • 50 % rörlighet för studenter och akademisk personal
 • Ett europeiskt universitetscampus för högre utbildning baserat på en allt närmare akademisk och administrativ integration
 • Att integrera kandidat-, master- och doktorandprogram som kombinerar styrkorna inom utbildning, forskning och innovation
 • Att integrera multidisciplinära, flerspråkiga och innovativa gemensamma utbildningsprogram
 • Att närma utbildning och forskning till företag och offentligt beslutsfattande
 • Att bli den globala ledaren inom högre utbildning och forskning inom området smart urban kusthållbarhet, med ett perspektiv på expansion utöver storleken på dess grundande konsortium

Campus funktioner

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability campus finns över hela Europa:

La Rochelle Université

+33 5 86 56 22 02 23 avenue Albert Einstein BP 33060 - 17031 La Rochelle www.univ-lr.fr

Greklands jordbruksuniversitet

+30 21 0529 4900 Iera Odos 75, Athina 118 55, Grekland www2.aua.gr

katolska universitetet i Valencia, Spanien

+34 96 363 74 12 2 Quevedo Street, Vale

Klaipeda universitet

+370 46 398906 H. Manto str. 84, Klaipėda 92294, Litauen www.ku.lt

Universitetet i Zadar

+385 23 200 555 Mihovila Pavlinovića 1, Zadar, Kroatien www.unizd.hr

Technical University of Civil Engineering Bukarest

+40 21242 11 61 122-124 Lacul Tei Bld., s2, 020396, Bukarest www.utcb.ro

  Antagningar

  1:a omgången: EMJM
  Stipendier och
  Självförsörjande

  Deadline 1:a
  Omgång: 2024-02-15

  2:a omgången: Egenfinansierad
  och partiell
  stipendier

  Deadline 2:a
  Omgång: 2024-03-31

  Ansökningsdokument:

  • Diplomerad kandidatexamen eller motsvarande i ursprungsspråket och en officiell översättning till engelska. Apostillerad eller legaliserad av spanska ambassaden.
  • Diploma Supplement eller Transcript of Records (på ursprungsspråket och en officiell översättning till engelska) som visar fullständiga detaljer om studerade kurser och erhållna betyg/betyg.
  • Ett brev från universitetet om att hans/hennes kandidatexamen ger tillträde till masterstudier.
  • Certifikat för bevis på engelska språkkunskaper (se krav), om engelska inte är ett modersmål. Intyget ska utfärdas under de senaste 2 åren.
  • Syftesförklaring kompletterad med kommentarer/motivering om preferensen för banan (inriktning) i JMPMB.
  • CV med tonvikt på yrkes-/forskningserfarenhet inom det relaterade ämnet och fritidsaktiviteter ( Europass CV-format rekommenderas starkt).
  • 2 akademiska rekommendationsbrev (breven får inte vara äldre än 6 månader, undertecknade, de måste innehålla ett datum och de måste vara på brevpapper och innehålla domarens signatur eller officiella stämpel).
  • Kopia av fotosidan av pass eller ID (endast för EU-medborgare).

  Kompletterande dokument:

  • Vetenskapliga artiklar, om några. Artiklarna kan listas i CV:t med länk till tidskriften där den publiceras och objektidentifieringsnummer (OID).
  • Bevis på volontärarbete och/eller arbetsaktiviteter (t.ex. intyg, rapport, medlemsinbetalningskort etc.).

  Stipendier och finansiering

  EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability joint Master program in Marine Biotechnology har valts ut av Erasmus+-programmet Erasmus Mundus Joint Masters (2022-2027, Project No. 101050597 – JMPMB) och kan erbjuda fler än 20 stipendier årligen till de bästa sökandena.

  Platser

  • La Rochelle

   23 Avenue Albert Einstein BP 33060 17031, , La Rochelle

  • Athens

   Iera Odos 75 Athina 118 55, , Athens

   • Valencia

    2 Quevendo Street, 46001, Valencia

    • Klaipėda

     H. Manto Str. 84, 92294, Klaipėda

     • Zadar

      Milhovia Pavlinovica 1, , Zadar

      • Bucharest

       122-124 Lacul Tei Bld S2 020396, , Bucharest

       Program

        Institutionen erbjuder även:

        Frågor