Keystone logo
American Osteopathic College of Dermatology

American Osteopathic College of Dermatology

American Osteopathic College of Dermatology

Introduktion

American Osteopathic College of Dermatology (AOCD) erkändes 1958 som ett specialkollegium för American Osteopathic Association. Precis som det osteopatiska yrket har vuxit under de senaste 100 åren har AOCD också vuxit. Vårt college har nu 469 stipendiater. Högskolan deltar i ackrediteringen av 32 uppehållsprogram som utbildar mer än 150 invånare årligen. När deras utbildning är klar och de blir certifierade kan de ansöka om stipendiat från American Osteopathic College of Dermatology .

American Osteopathic College of Dermatology har vuxit enormt under de senaste fem decennierna till att bli ett starkt och inflytelserikt specialitetskollegium. Vår närvaro är väl etablerad i akademiska och kliniska miljöer i hela USA, liksom på många politiska arenor. American Osteopathic College of Dermatology är dedikerad till att främja utövandet av osteopatisk dermatologi på nationell nivå.

Platser

  • Kirksville

    North Baltimore Street,2902, 63501, Kirksville

    Frågor