Keystone logo
American College Of Osteopathic Surgeons

American College Of Osteopathic Surgeons

American College Of Osteopathic Surgeons

Introduktion

American College Of Osteopathic Surgeons ( ACOS ) har åtagit sig att främja spetskompetens inom osteopatisk kirurgisk vård genom utbildning, förespråkande, ledarskapsutveckling och främjande av professionella och personliga relationer.

American College Of Osteopathic Surgeons prenumererar på och antar Code of Ethics of the American Osteopathic Association; kräver av sina medlemmar i alla kategorier att de känner till AOA: s etiska kod; och kräver att de följer dess bestämmelser så som de anges och revideras, ändras och / eller tolkas då och då.

De senaste decennierna fylldes med många första och framgångar för högskolan, såsom utveckling av stränga utbildningsstandarder för kirurgiska utbildningsprogram och obligatoriska fortbildningskrav; inrättandet av den årliga kliniska församlingen (ACA); och omorganisationen av styrelsen för att bättre representera medlemskapet och tillgodose dess professionella behov. Så småningom organiserades The American College Of Osteopathic Surgeons discipliner enligt följande kategorier: allmän kirurgi, neurologisk kirurgi, plastisk och rekonstruktiv kirurgi, urologisk, kardiotorak- och kärlkirurgi.

Gång på gång har kollegiet segrat genom sin beslutsamhet, uthållighet och tro på sitt uppdrag.

Platser

  • Alexandria

    1680 Duke Street, Suite 500 Alexandria, VA 22314, 22314, Alexandria

    Frågor