Keystone logo
Hitta din veterinärexamen

Hitta din veterinärexamen

Vad vill du studera?
Var vill du studera?

Veterinärvetenskap är en gren av medicin som handlar om djurens hälsa och välbefinnande. Veterinärvetenskapens omfattning omfattar alla djurarter, både inhemska och vilda. Professionella med veterinärexamen arbetar med diagnos, behandling och orsaker till sjukdomar, skador och störningar hos djur, samt med förebyggande vård, psykologisk analys och neurologi. dessutom, Veterinärvetenskap behandlar folkhälsofrågor som rör att förhindra spridning av olika sjukdomar från djur till människor.