Keystone logo
Macao

Bästa universiteten för Sjukvård Program i Macao 2024

Antal institutioner: 1
    • Macau, Macao

    Kiang Wu Nursing College Of Macau (KWNC), grundat 1923, är en dotterinstitution till Kiang Wu Hospital Charitable Association (KWHCA). Kollegiet utvecklas från den tidigare Kiang Wu Nursing and Midwifery School och är det äldsta institutet för omvårdnad i Macau. År 2015 fick kollegiet förtroendevärderingar från UK Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) i en institutionell kvalitetsrevision (IQA). Högskolan strävar efter att förbättra läroplanen för att vara tvärvetenskaplig och avancera mot topputbildning. Det är också fast beslutet att tillgodose social efterfrågan och medicinsk utveckling i rätt tid. Under det senaste århundradet, med ansträngningar och styrkor från många människor, har Kiang Wu Nursing College Of Macau utvecklats stabilt. 1999 erkändes kollegiet av regeringen som ett privat institut för högre utbildning och det blev Kiang Wu Nursing College Of Macau . År 2002 inledde högskolan den första fyraårsgraden "Bachelor of Science in Nursing". Detta hade vänt en ny sida i Macaus omvårdnad. För att säkerställa kvaliteten på programmet och för att vara i linje med internationella standarder begärde kollegiet regelbundna granskningar för denna examen av experter från Storbritannien, USA, Brasilien, Thailand och Hong Kong. Läroplanens design, undervisning och inlärningskvalitet för denna examen erkänns av experter och programmet fortsätter att förbättras.