Keystone logo
Italien

Studera Sjukvård i Italien 2024

Ändra valuta

Grundläggande månatlig levnadskostnad

 • Hyr i delad lägenhet

  408
 • Andel av verktyg

  66
 • Internetabonnemang

  28
 • Lokal transport

  35

Prov livsstil kostnad

 • Snabbmatskombo

  9
 • Biobiljett

  9
 • Pint lokalt öl

  5

Visa krav

 1. Visum typ C: Visum för kortare vistelse eller resevisum giltigt för en eller flera inresor och under en period som inte överstiger 90 dagar.
 2. Visum typ D: Visum för längre vistelse giltigt i mer än 90 dagar.

Vilken typ av visum behöver du?

Visa namn

Visum typ C; Visum typ D

Pris och valuta

USD 70

Avgiften för ett studentvisum till Italien är vanligtvis cirka 50-70 USD. Avgiften kan komma att ändras.

Vem kan ansöka om visum?

EU/EES-studenter kan resa in i Italien med ett giltigt pass eller ett ID-kort och har rätt att slutföra en examen i Italien utan visum så länge de vill. Dessa studenter måste dock registrera sig hos Questura (polisstationen) inom 8 dagar från ankomsten för att få uppehållstillstånd.

Studenter utanför EU måste få ett studentvisum innan de reser in i Italien. För studier mer än 90 dagar måste du ansöka om uppehållskort (permesso di soggiorno) på det lokala postkontoret inom de första 8 dagarna efter ankomsten till Italien. Detta tillsammans med ditt visum gör att du kan stanna i Italien under dina studier. Det tillkommer en avgift i samband med uppehållskortet.

Medborgare i vissa länder utanför EU behöver inte visum för att stanna och studera i Italien under en period på upp till 90 dagar.

Du hittar en översikt över dessa länder här: <a href=” https://www.immigrationworld.com/italy/how-to-apply-for-italy-student-visa/ "target="_blank” rel="noopener"> https://www.immigrationworld.com/italy/how-to-apply-for-italy-student-visa/

Var kan du göra ansökan?

Italiens ambassad eller konsulat

Du måste ansöka om ditt studentvisum på den italienska ambassaden eller konsulatet i ditt land. Du måste också ha en intervju på ambassaden eller konsulatet.

Hemsida:

Hur gör man ansökan?

När du har fått godkännandebrevet eller antagningsbrevet för din avsedda studiekurs, Du kan kontrollera din behörighet för att få ett italienskt studentvisum och sedan fortsätta med visumansökningsförfarandet. Du måste presentera följande dokumentation:

 • Ansökningsformulär för inresevisum; du hittar det på
  http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Formulario Visto Nazionale.pdf
 • Senaste pass-storlek fotografi;
 • Resehandling som är giltig i minst tre månader efter visum
 • Anmälan eller föranmälan till en universitetskurs;
 • Bevis på att du har boende i Italien;
 • Bevis på att du har ekonomiskt stöd (minst 448,07€ per månad för läsåret, totalt 5824,91€ per år);
 • Tillräcklig försäkringsskydd för medicinsk behandling och sjukhusvistelse
 • Bevis på tillgången på de finansiella medel som behövs för hemtransport.
 • Bevis på adekvata kunskaper i italienska eller engelska enligt programmets språk;
 • Om studenten är minderårig, de måste ha samtycke till utflyttning undertecknat av var och en av föräldramyndigheterna, eller i deras frånvaro, av vårdnadshavaren.

När ska du ansöka?

Du bör ansöka om ett italienskt studentvisum minst tre månader före din planerade ankomst till Italien. Behandlingen av din visumansökan kan ta mellan 1—3 veckor. Du bör schemalägga din visumintervju cirka fyra till sex veckor i förväg.

Längden på studentvisumet beror på längden på din kurs.

Behandlingstid

3 Weeks

Arbetsmöjligheter

Om du är från EU får du arbeta i Italien utan behov av arbetstillstånd. Arbetstiden bör inte överstiga 20 timmar i veckan under terminen. Du kan bara arbeta heltid under semestern mellan terminerna.

Internationella studenter utanför EU måste ansöka om arbetstillstånd på ett lokalt immigrationskontor i Italien. Först måste du ha ett undertecknat anställningsavtal och visa en kopia på immigrationskontoret.

Timmar per vecka

20

Varför behöver du den här typen av visum?

Din visumansökan kan avvisas om du inte kan visa bevis på nödvändiga medel, eller om du tillhandahåller felaktiga eller ofullständiga dokument.