Antigua och Barbuda

Ändra valuta

Grundläggande månatlig levnadskostnad

  • Hyr i delad lägenhet

    614
  • Andel av verktyg

    65
  • Internetabonnemang

    72
  • Lokal transport

    33

Prov livsstil kostnad

  • Snabbmatskombo

    8
  • Biobiljett

    6
  • Pint lokalt öl

    2

Om Antigua och Barbuda

Studera i Antigua och Barbuda