Populära veterinärprogram

Veterinärvetenskap handlar om djurs hälsa och välbefinnande, med allt från förebyggande vård till komplexa kirurgiska ingrepp och psykologisk analys. Topprankade universitet, medicinska skolor, medicinska högskolor och andra utbildningsinstitut runt om i världen erbjuder studieprogram inom veterinärvetenskap, antingen på kandidat-, master- eller doktornivå, samt som individuella kurser. Om du väljer att studera veterinärvetenskap kommer du att studera många av samma ämnen som som på ett vanligt medicinskt studieprogram, men med fokus på djur istället för människor. Veterinärvetenskapliga program kan ha många olika specialiseringar, såsom djurskydd, veterinärmedicin, djurfoder, parasitologi, reproduktivbiologi, veterinärepidemiologi och folkhälsa, kritisk vård eller veterinärvård. Det finns både heltids- och deltidsstudiealternativ, samt mer flexibla program för online- och distansutbildning. Börja din sökning genom att ta en titt på några av de mest populära programmen för veterinärvetenskap nedan. Du kan be om ytterligare information direkt från antagningskontoret genom att fylla i formuläret!

Nya veterinärprogram

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är veterinärvetenskap?

1. Vad är veterinärvetenskap?
Veterinärvetenskap är den del av medicin som fokuserar på djurs hälsa och välbefinnande -- både när det gäller husdjur och vilda djur --, samt på folkhälsoproblem. Veterinärvetenskapliga program erbjuds vid universitet och medicinska skolor runt om i världen och kan se lite olika ut beroende på land. I vissa länder är det möjligt att studera veterinärvetenskap redan på kandidatnivå och ta en kandidatexamen i veterinärvetenskap, kandidatexamen i veterinärmedicin eller kandidatexamen i veterinärteknik, medan det i andra länder krävs det att man har gått ett så kallat "pre-vet"-program eller ett annat grundutbildningsprogram (t.ex. inom djurvetenskap eller biologi) först, för att istället för en kandidatexamen kunna ta en masterexamen i veterinärmedicin. Om man vill bli veterinär är det mest vanligt att ta en doktorexamen i veterinärmedicin (DVM, eller VMD). Slutligen finns det många veterinärkurser tillgängliga för dem som redan är yrkesverksamma.

2. Vilka är fördelarna med att ta en veterinärexamen?
För dem som älskar djur och som vill arbeta med att förbättra djurens välbefinnande erbjuder en veterinärexamen många fördelar. Precis som sjukvård för människor är veterinärvetenskapsområdet mycket krävande och populärt, men det är också mycket givande och veterinäryrket är högt ansett. En veterinärexamen ger bra jobb- och lönemöjligheter och givetvis den glädje man får av att bidra till djurens livskvalitet.

3. Vad studerar man inom veterinärvetenskap?
Ett typiskt studieprogram för framtida veterinärer och veterinärtekniker omfattar kurser inom djurfysiologi och -anatomi, parasitologi, anestesiologi och näringslära. Ytterligare kursmoduler kan omfatta djurhushållning, genetik, infektionssjukdomar och folkhälsa. Som student på ett veterinärprogram får du lära dig om vård av både små och stora djur, liksom hur man assisterar under operationer och administrerar mediciner. Slutligen erbjuder vissa program inom veterinärvetenskap mindre vetenskapliga moduler som kan vara viktiga för att förbereda studenterna på sina karriärer, såsom kurser i etik, företagsledning, kommunikationsförmåga och annat. I sista fasen av studierna är det vanligt med en praktikplats för att få praktisk erfarenhet, till exempel på en klinik, ett lab, zoo eller på en gård. Några av de mest populära specialiseringarna inom veterinärvetenskap är djurskydd, tandvård, anestesi och analgesi, djurfoder, veterinärepidemiologi, reproduktiv biologi, djurkirurgi, kritisk omvårdnad och beteendestudier.

4. Vilken typ av karriär kan du förvänta dig när du har tagit en veterinärexamen?
De flesta av dem som tar examen från ett program inom veterinärvetenskap får sedan en karriär som veterinär. Man kan jobba på en veterinärklinik eller specialisera sig inom ett särskilt djurskyddsområde (t.ex. onkologi, kirurgi eller dermatologi) eller på vissa djurtyper. Vad du än väljer är veterinärer mycket eftertraktade, och karriärmöjligheter finns vid olika sorters institutioner. Till exempel kan man arbeta hos en lokal veterinär eller ett djursjukhus som hjälper husdjur såsom katter, hundar eller hamstrar, eller på en gård med boskap, såväl som i bevarandecenter eller djurparker. Det finns dock också många andra karriärvägar tillgängliga för dem som går en veterinärutbildning. Till exempel kan man jobba med näringslära för djur och med rådgivning gällande djurfoder. Alternativt finns det många karriärmöjligheter tillgängliga inom veterinärvetenskaplig forskning, där man arbetar med att främja kunskapen om både djurs och människors hälsa. Sådana karriärmöjligheter finns tillgängliga inom läkemedelsföretag, privata forskningsinstitut, akademiska laboratorier och många fler organisationer. En annan karriärmöjlighet för dem som har en veterinärutbildning är att arbeta som föreläsare på ett universitet eller högskolor eller som lärare i biologi eller anatomi.

5. Hur mycket kostar det att ta en examen i veterinärvetenskap?
Hur mycket det kostar att ta en examen i veterinärvetenskap varierar mycket och beror på studieplatsen och den specifika utbildningsinstitutionen, samt på vilken typ av program och studietid det rör sig om. För att täcka undervisningskostnaderna finns det många bidrag och stipendier tillgängliga från både offentliga och privata organisationer.

6. Varför ta en veterinärexamen på nätet? Det finns många fördelar med att ta en veterinärexamen på nätet, till exempel flexibiliteten man får att studera när det bäst passar en själv och på så sätt kunna kombinera studier och arbete eller familj, samt allt det man potentiellt kan spara på att slippa resa. Men eftersom de flesta veterinärutbildningar kräver praktisk erfarenhet i ett laboratorium eller på en klinik består de vanligtvis av en kombination av studier på nätet och på campus. Endast ett fåtal program inom veterinärområdet, som t.ex. folkhälso- och livsmedelssäkerhet, kan erbjudas helt online.