Veterinärbedövning

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Programbeskrivning

I veterinärhanteringen av djur har anestesi (som gör djur omedvetna för att tillåta förfaranden) och analgesi (minskande smärta som ett djur lider) av stor vikt för att förbättra djurs välbefinnande samt möjliggöra den pågående utvecklingen av medicinska och kirurgiska framsteg.

Kunskap och framsteg inom anestesi under de senaste 20 åren har varit avsevärda. Vi kan använda tekniker för att blockera känslan lokalt eller över en region i kroppen, inte bara total medvetslöshet. Vi har en mängd droger och metoder för läkemedelsadministration som är tillgängliga för oss i vår kamp mot smärta. Narkos har alltid haft risker och vi har en ökad tillgång till övervakningsutrustning för att hjälpa oss att övervaka kroppens fysiologiska funktion under anestesi för att minska sjukligheten och mortaliteten i våra djur.

Universitetet i Edinburgh erbjuder denna unika möjlighet för en helt online-MSc att studera dessa framsteg, under vilka studenter kan få kunskap och förståelse i utrustning, droger och tekniker i samband med anestesi och analgesi. Vårt team kan erbjuda ett brett utbud av klinisk och forskningserfarenhet över många arter.

Online lärande

Vår prisbelönta online-inlärningsteknik är helt interaktiv och gör att du kan kommunicera med vår högkvalificerade lärare från ditt eget hem eller arbetsplats. Online-studenter har inte bara tillgång till Edinburghs utmärkta resurser utan också blir en del av ett stödjande online-samhälle.

Experthandledare kommer att stödja dig genom varje steg i programmet och du kan engagera dig med medstudenter i stödjande och konstruktiva nät.

Dina framsteg kommer att bedömas genom online presentationer, uppsatser, kritiska recensioner av litteratur, självreflekterande aktiviteter, korta frågor, vetenskapliga affischer, gruppwiki-evenemang och peer review-aktiviteter.

Programstruktur

Programmet lärs deltid över 3 år, men dess flexibla natur kommer att ge dig max 6 år att slutföra det. Det finns också möjligheter att studera för ett certifikat (1-2 år) eller ett examensbevis (2-4 år).

Varje år kommer att bestå av tre 11-veckors villkor, strukturerad i två kvarter med fem veckors studie, med en vecka mellan för självständig studie och reflektion.

Postgraduate Certificate Year (År 1) börjar med en serie obligatoriska kurser för att ge en grund för veterinärbedövning och analgesi, och fortskrider för att undersöka hur detta kan tillämpas i en mängd olika arter. På forskarutbildningsåret (år 2) har du valet av valda kurser för att skräddarsy programmet efter dina önskemål. En avhandling avslutar det sista året, men det här är en mycket flexibel kurs, som kan skräddarsys för att passa dig (med förbehåll för godkännande).

År 1

Obligatoriska kurser:

 • Grundvetenskap i anestesi och analgesi
 • Narkosutrustning
 • Patientbedömning, kritiska incidenter och kardiopulmonell återupplivning

Du väljer också 2 av 4 arter relaterade kurser hos hundar och katter, hästdjur, idisslare, kamelider och grisar eller små däggdjur (t.ex. kaniner, råttor etc).

År 2

Du väljer kurser till totalt 60 hp från följande:

 • Nödfallshantering (10 hp)
 • Kronisk smärta och avancerade analgetiska principer (10 hp)
 • Avancerade kardiovaskulära procedurer och övervakning (10 hp)
 • Lungventilation och mekaniska ventilatorer (10 hp)
 • Reptiler och fåglar (20 hp)
 • Etik inom veterinärbedövning: djurskydd och eutanasi (10 hp)

Dessutom kan du välja att välja ytterligare arter från år 1.

År 3

Under det skriftliga reflekterande elementet i programmet får du möjlighet att vidareutveckla dina vetenskapliga färdigheter och utnyttja vetenskaplig teori. Avhandlingsformen kan variera för att passa enskilda kandidater, med förbehåll för godkännande av ett inlämnat förslag. Avhandlingen kommer att vara ett skriftligt arbete 10-15 000 ord långt, vilket kan vara formen av en forskningsstudie, analys av tekniker som används i tidigare kliniskt arbete eller en utökad litteraturöversikt. En handbok eller inlämning av portfölj kan också tillåtas.

Karriärmöjligheter

En brittisk 2: 1 hedersexamen, eller dess internationella motsvarighet, inom veterinärmedicin eller veterinär vård.

Vi kommer också att överväga din ansökan om du har en examen i en relaterad vetenskap med lämplig praktisk erfarenhet.

Vi kan också överväga din ansökan om du inte har en examen men är en registrerad veterinär sjuksköterska / tekniker med minst 3 års erfarenhet av anestesi och har ytterligare omvårdnads- eller tekniska kvalifikationer. Du får endast vara upptagen på certifikatnivå först i första hand. Vänligen kontakta programteamet för att kontrollera innan du ansöker.

Engelska språkkrav

Alla sökande måste ha en av följande kvalifikationer som bevis på sin engelskspråkiga förmåga:

 • en grundutbildning eller masterexamen, som undervisades och bedömdes på engelska i ett majoritets engelsktalande land som definieras av brittiska visum och invandring
 • IELTS Akademisk: totalt 6,5 (minst 6,0 i varje modul)
 • TOEFL-iBT: totalt 92 (minst 20 i varje modul)
 • PTE (A): totalt 61 (minst 56 i varje avsnitt "Kommunikativa färdigheter"; avsnittet "Aktivera färdigheter" beaktas inte)
 • CAE och CPE: totalt 176 (minst 169 i varje modul)
 • Trinity ISE: ISE II med distinktioner i alla fyra komponenterna

Grader undervisade och bedömda på engelska måste vara högst tre år i början av ditt examensarbete. Språktester får inte vara mer än två år i början av ditt examensarbete.

Stipendier och finansiering

Brittiska medborgare, personer med bosatt status och vissa EU-medborgare som inte är bosatta i Storbritannien kan vara berättigade till ett doktorandlån mot avgifter - och i vissa fall levnadskostnader.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Together we form a unique grouping in the UK where vets, medics and biomedical scientists work together and study the common causes of disease that affect our populations.

Together we form a unique grouping in the UK where vets, medics and biomedical scientists work together and study the common causes of disease that affect our populations. Läs mindre