Populära tandläkarprogram

Tandvård är en gren av det medicinska ämnesområdet som fokuserar på diagnostik, studium, behandling och förebyggande av olika sjukdomar och problem i munhålan. Tandläkare är mycket eftertraktade och kan få en givande karriär på privata tandläkarmottagningar och på sjukhus. Toppuniversitet, medicinska högskolor och andra läroanstalter erbjuder utbildningar inom tandvården på kandidat-, master- och doktorandnivå, samt i form av individuella kurser. Tandläkarprogrammen omfattar studier av traditionella ämnen samt praktisk utbildning med moderna undervisningsmetoder. Det är också typiskt för tandläkare att vidareutbilda sig och fördjupa sig inom något område efter att ha tagit sin första examen. Det finns många tillgängliga inriktningar, såsom ortodonti, endodonti, odontologi, oral implantologi, barntandvård, veterinärtandvård, dentalteknik och tandkirurgi. Man kan välja mellan olika studiealternativ för att ta en tandläkarexamen och antingen studera på deltid eller heltid. Förutom vanliga studieprogram erbjuder universitet också nätbaserade studiemöjligheter, något som är perfekt för studenter som behöver en mer flexibel studietid. Börja söka genom att ta en titt på några av de mest populära programmen inom tandvård som anges nedan och kontakta skolan direkt via webbformuläret!

Nya tandläkarprogram

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är tandvård?

Inom tandvården arbetar man inom det medicinska fält som fokuserar på förebyggande, diagnos och behandling av sjukdomar och problem i munhålan, såsom i tänderna, tandköttet, käkbenet och munnens vävnad. Tandhälsa räknas som viktig för kroppens generella hälsa och tandläkarstudier är väldigt populära inom det medicinska fältet. Universitet, medicinska högskolor och tandläkarhögskolor runt om i världen erbjuder utbildningar inom tandvård. Studenter som går på ett tandläkarprogram måste ofta först ta en naturvetenskaplig kandidatexamen eller en associate degree innan de kan påbörja sina tandläkarstudier. På högre nivå kan tandläkarstudenter välja bland vidare fördjupningar genom att ta en mastergrad. Kraven för att bli en licensierad tandläkare varierar från land till land, men det är ofta så att man behöver en så kallad Doctor of Dental Surgery (DDS) eller en Doctor of Dental Medicine (DMD) för att bli licensierad och kunna arbeta som tandläkare. Andra som arbetar tillsammans med tandläkaren är till exempel tandhygienister, tandläkarassistenter, tandterapeuter och laboratorietekniker. Högskolor och universitet erbjuder kurser, diplom och certifikat inom tandläkarfältet. Dessa kan passa både blivande tandläkare och de som redan är yrkesverksamma men som vill fortbilda sig och lära mer om nya utvecklingar och metoder inom ämnesområdet.

Vilka är fördelarna med att ta en tandläkarexamen?

En tandläkarexamen kan leda till en mångsidig och givande karriär. Tandläkare är specialiserade inom sitt område och har utmärkta jobbutsikter, möjlighet att få hög lön och åtnjuta prestige i samhället. Även om en tandläkares karriär kan vara ekonomiskt givande är den viktigaste belöningen för många tandläkare friska leenden och ökat välbefinnande hos patienterna. En annan fördel med att välja karriär som tandläkare är möjligheten att med tiden bygga starka och varaktiga relationer med både sitt tandvårdsteam och patienter.

Vad studerar man på tandläkarprogrammet?

De som studerar för att bli tandläkare behöver en stark akademisk bas inom det medicinska området, vilket de får genom att studera anatomi, fysiologi, allmän biologi, allmän kemi, mikrobiologi, biokemi, immunologi och patologi. Ytterligare kurser inkluderar pedodonti, endodonti, oralkirurgi och oral diagnostik. Tandläkarstudenter tar vanligtvis också kurser i statistik och integralräkning och lär sig om kommunikation med patienter. Kontinuerlig utbildning i laboratorier eller på hälso-och sjukvårdsinrättningar förekommer under hela studietiden. Några av de mest populära inriktningarna inom tandvård innefattar oral medicin, parodontologi, protetik, endodonti, oralkirurgi, oral patologi, dental folkhälsa, barntandvård, kosmetisk tandvård och veterinärtandvård.

Vilken typ av karriär kan du förvänta dig när du har tagit en tandläkarexamen?

Med en tandläkarexamen kan man arbeta i många olika miljöer, till exempel i den allmänna tandvården, på privata tandvårdskliniker eller till och med i försvarsmakten. Många sysselsättningsmöjligheter för tandläkare finns också inom internationell hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. Medan nyutexaminerade tandläkare brukar börja sin karriär med att arbeta för någon annan startar mer erfarna tandläkare ofta sitt eget tandläkarkontor. Tandläkare diagnostiserar och behandlar tandsjukdomar, utför regelbundna rengöringar, levererar förebyggande munhälsoprodukter och -tjänster, rätar ut tänder och skriver ut recept. Förutom att ge behandling och förebyggande vård informerar tandläkare patienter om hur de bäst tar hand om sin munhälsa, ger råd om hygien och livsmedel och vägleder föräldrar och barn.

Hur mycket kostar det att ta en tandläkarexamen?

Hur mycket det kostar att ta en tandläkarexamen varierar kraftigt från land till land och beror även på den specifika skolan, längden på utbildningen och vilken sorts studier det handlar om. En mängd stipendier och bidrag, både från offentliga och privata organisationer, finns tillgängliga för studenter som vill gå tandläkarprogram.

Varför ta en tandläkarexamen på internet?

Med hjälp av de senaste framstegen inom informations- och kommunikationsteknik erbjuder nätbaserade tandläkarprogram studenter och yrkesverksamma den flexibilitet de behöver för att balansera arbete, familj och studier. Nätbaserade tandläkarprogram kostar vanligtvis lite mindre medan kvaliteten på utbildningen förblir den samma som på ett vanligt studieprogram. Då studenterna också behöver få praktiska färdigheter inkluderar vanligtvis nätbaserade tandläkarprogram också praktiska studier på ett laboratorium eller på en klinik.