Sportstudier

Allmänt

Programbeskrivning

Studera en kandidatexamen i idrottsstudier i Nederländerna

Är du passionerad om sport och vill du skapa förändringar? Då är detta unika program bara programmet för dig! Idrottens inspiration och kraft ger dig stora möjligheter att göra en riktig skillnad.

Sport, hälsa och ledning

Institutet för idrottsstudier vid Hanzehögskolan, Groningen, erbjuder ett treårigt kandidatexamen, bestående av 180 hp. Detta internationella program skapar innovativa (sport) proffs. Som ombud kan du göra skillnad både på individ och samhällsnivå. Sportens kraft ligger inom de tre kärnvärdena av sport en fysisk aktivitet:

  • sport och fysisk aktivitet är avgörande för en hälsosam livsstil,

  • sport skapar affärsvärde,

  • idrott är samhällets makt i samhällen och nationer.

Programmet kännetecknas av sitt professionella fokus. Varje år får du en verklig arbetslivserfarenhet genom att arbeta inom fältet. De flesta modulerna ligger runt en praktisk uppgift i en professionell organisation. De andra kurserna är utformade för att förbereda dig för denna utmaning.

Första året

Det första året är den så kallade propaedeutiska fasen (60 hp). I denna fas kommer du att utveckla yrkeskompetenser genom att arbeta på flera projekt för individer, företag eller organisationer. Med stöd av dina lärare och medstudenter börjar du utveckla en ansvarsansvar från första dagen. Att dela kunskaper och erfarenheter spelar en viktig roll.

Andra året

Det andra året fokuserar på att skapa och hantera förändring under en arbetsplats. Din roll är främst att vara ett bytesagent. För att kunna göra det tar du kurser på ämnen som praktisk forskning, sportutveckling, ledning och organisation, organisationspolitik och rådgivning.

Tredje året

Under det senaste året jobbar du på en professionell organisation för ditt examensarbete. Under projektets första fas ska du utvärdera organisationen. Detta kommer att resultera i din avhandling. Baserat på denna avhandling kommer du att utveckla och genomföra tjänster, produkter och innovationer för organisationen enligt de tre kärnvärdena för sport.

Karriär perspektiv

Sportstudenterna har ett stort utbud av karriärmöjligheter. Många av våra kandidater kommer att vara anställda i jobb som ligger i centrum:

  • (internationell) sportpolitik ett ledarskap

  • affärsutveckling

  • sportledning

  • socialt entrepenörskap

  • samhällsutveckling

  • fysisk aktivitet och hälsosam åldrande.

Hanze UAS Masterprogram

Sportstudiernas kandidatexamen erbjuder studenter tillgång till olika magisterexamen i Groningen och vid olika internationella universitet runt om i världen. Ett av de alternativ som är öppna för dig efter examen är det årliga Master Healthy Aging Professional (undervisat på holländska) vid Hanze University of Applied Sciences. Detta gör det möjligt för studenter att få en magisterexamen inom fyra år. Andra masterprogram som Europeiska mästaren i sport och hälsa (Rom, Italien) eller Master Sport Management (Molde, Norge) kommer också att vara öppen för dig.

Förkunskapskrav

Ett gymnasieexamensbevis eller internationell gymnasieutbildning på motsvarande nivå för det nederländska VWO-gymnasieexamen krävs för antagning. Tyska sökande måste ha följande examen: Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife. Alla andra examensbevis kommer att bedömas av Nuffic eller Naric. Studenter som redan har passerat en relevant fördjupad fas är också tillåtliga. En bedömning ingår i urvalsförfarandet och det engelska språket måste vara tillräckligt.

Ytterligare krav

Det finns skillnader i upptagningsförfarandet beroende på om studenterna bor i Beneluxregionen / Tyskland eller inte.

Studenter från Beneluxregionen / Tyskland

Efter ansökan kommer du att bli inbjuden till en matchande dag. Att delta i denna matchande dag är obligatorisk och den är organiserad för att bedöma huruvida ambitionerna, färdigheterna och förväntningarna hos studenten matchar programmets innehåll. Matchdagen består av en fysisk utmaning, en fallstudie och en intervju med en av personalen. Efter att ha deltagit i matchningsdagen kommer studenterna att få feedback och bindande råd om vad studenten behöver göra för att uppfylla kraven i programmet.

Studenter som bor utanför Beneluxregionen / Tyskland

Efter ansökan måste du lämna in en matchande uppgift. Denna uppgift består av en videoinspelning som visar dig i en sportrelaterad gruppinställning och kommer även att innehålla en personlig presentation. Dessutom behöver du en referens och måste skriva en fallstudie.

Ytterligare krav för alla studenter

Studenter som antas till programmet Sportstudier kommer att behöva genomgå ett medicinskt sporttest för att bedöma deras fysiska skicklighet.

www.hanzegroningen.eu/shm

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

If you choose to study at Hanze University of Applied Sciences, Groningen, you will be joining a learning community where we bring education, applied research and the business field together. And on t ... Läs mer

If you choose to study at Hanze University of Applied Sciences, Groningen, you will be joining a learning community where we bring education, applied research and the business field together. And on top of that, you will be living in the best student city of the Netherlands. Läs mindre
groningen , groningen , Leeds , Vilnius , assen + 4 Mer Mindre