Professionell tandvård

Allmänt

Programbeskrivning

slingor

 • Studieplats: Lettland, Riga
 • Akademiskt område: Klinisk tandvård
 • Typ: Grundutbildning, heltid
 • Nominell varaktighet: 5 år (300 ECTS)
 • Studietal: engelska
 • Utmärkelser: Professional (Doctor of Dental Medicine)
 • Ackreditering: Utbildningen är ackrediterad

Översikt

Tandplanen leder till tandläkarexamen och utgör grunden för specialutbildning eller vetenskaplig (PhD) studier. Syftet med studiet är att förbereda kvalificerade specialister med teoretiska och praktiska färdigheter som är lämpliga för att självständigt utöva allmän tandvård.

Studieprogrammet har utvecklats i enlighet med EU-direktiv 2005/36 / EG om ömsesidigt erkännande av kvalifikationer för vårdpersonal, direkt relaterade till riktlinjerna för Association of Dental Education in Europe.

Ansökan

Inresa kvalifikation

Gymnasium / gymnasieutbildning (eller högre)

Vilka dokument behöver jag ansöka om?

EU / EES-medborgare

 1. Pass eller nationellt ID
 2. En skannad kopia av den LU-medicinska rapporten fylld och undertecknad av din läkare (Inte familjemedlem!).
 3. Avskrift av slutbetyg och tillståndsprövningar - både på engelska och originalspråket. Båda kopiorna måste verifieras med en notary stämpel och signatur!
 4. Ditt gymnasieexamen om det utfärdas separat - både på engelska och originalspråket. Båda kopiorna måste verifieras med en notary stämpel och signatur!
 5. Bevis på engelskspråkighet vid behov (se avsnitt Språkkrav)
 6. Betalningskvitto efter att ha betalat för din ansökan, laddad upp tillsammans med andra dokument

Medborgare utanför EU / EES

 1. Pass
 2. En skannad kopia av den LU-medicinska rapporten, fylld och undertecknad av din läkare (inte familjemedlem!).
 3. Avskrift av slutbetyg och tillståndsprövningar - både på engelska och originalspråket. Båda kopiorna måste verifieras med en notary stämpel och signatur, och apostoliseras eller verifieras av utrikesministeriet eller relevant för ditt land och Lettlands ambassad närmast dig!
 4. Ditt gymnasieexamen om det utfärdas separat - både på engelska och originalspråket. Båda kopiorna måste verifieras med en notary stämpel och signatur, och apostoliseras eller verifieras av utrikesministeriet eller relevant för ditt land och Lettlands ambassad närmast dig!
 5. Bevis på engelskspråkighet (se avsnitt Språkkrav)
 6. Betalningskvitto efter att ha betalat för din ansökan, laddad upp tillsammans med andra dokument

Dokumenten för inträdeskvalifikation accepteras på alla språk

Du måste ta de ursprungliga kvalifikationsdokumenten med dig när du äntligen går till universitetet.

OBS! Ansökningar utanför EU som innehåller dokument som inte är postostillerade eller verifierade korrekt kommer inte att utvärderas och övervägas för antaganden.

Språkkrav

engelsk

Alla sökande måste bevisa sin engelska i en nivå som motsvarar B2 enligt CEFR- nivåerna.

Ytterligare krav för medborgare i Indien, Sri Lanka, Nepal:

 1. Resultat av ett av de internationellt erkända testerna ( IELTS , TOEFL etc.) åtminstone nivå B2 vid CEFR (gemensam europeisk referensram för språk);
 2. Skype-intervju som innehåller frågor om profilering av ämnen och motivation.
Andra krav
 • Ofullständiga ansökningar eller e-postmeddelanden kommer inte att beaktas
 • Kompletta ansökningar kommer att få feedback inom två veckor efter ansökan
 • De slutliga resultaten kommer att finnas tillgängliga ungefär i mitten av juli
 • Vi kan inte tillhandahålla officiella resultat innan detta eftersom tävlingen kan påverkas av varje ny ansökan vi får
 • Kandidaterna förväntas acceptera eller avslå en studieplats. Om universitetet inte får ett beslut inom den angivna tidsfristen kommer det att anses avvisat och som sådant - inte tillgängligt vid senare tidpunkt
 • Universitetet är inte skyldigt att ge detaljerade förklaringar om sitt beslut om den sökande inte har uppfyllt de nödvändiga villkoren för att få ett erbjudande
 • Universitetet förbehåller sig rätten att dra tillbaka ett erbjudande om dess villkor inte är uppfyllda och inte kommer att hållas ansvariga för någon väsentlig eller immateriell förlust som sökanden kan ha som ett resultat

Karriärmöjligheter

Framgångsrika kandidater på utbildningen har anställnings- och egenföretagsmöjligheter baserade på yrkeskvalifikation. Möjligheterna att gå med i munhälsovården eller privata tandkliniker eller skapa egna metoder finns tillgängliga så snart professionellt intyg har erhållits.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The University of Latvia has been founded in 1919 and currently, with its more than 14 000 students, 13 faculties and over 20 research institutes and independent study centers, is one of the largest c ... Läs mer

The University of Latvia has been founded in 1919 and currently, with its more than 14 000 students, 13 faculties and over 20 research institutes and independent study centers, is one of the largest comprehensive and leading research universities in the Baltics. The University offers more than 130 state-accredited academic and professional study programs. Läs mindre