Populära nursing program

Omvårdnad är en spännande och alltmer komplext område, och ett av de snabbast växande sektorerna i vården. Sjuksköterskor kan arbeta både tillsammans med läkare och oberoende som sjuksköterskor med särskild kompetens, och är mycket eftertraktade. Ledande universitet, medicinska högskolor och andra läroanstalter erbjuder många möjligheter för att studera omvårdnad i en mängd olika platser och format, oavsett om det är på kandidat-, magister-, doktors eller individuell kursnivå. Läroplanen för vårdutbildningar inbegriper vanligtvis både klassrum och klinisk utbildning, som syftar till att förbereda sjuksköterskor med särskild kompetens på hög nivå. Studie program är utformade för att möta de förändrade kraven från sjuksköterskeyrket. Studenterna kommer att utveckla och lära sig att tillämpa sina diagnostiska, bedömning och behandling färdigheter för att återhämta sig, upprätthålla och förbättra hälsan hos samhällen, familjer och individer.Omvårdnad inriktningar är många, några av de mest populära är barnmorskor, barn omvårdnad, allmän sjukvård, psykisk hälsa omvårdnad, funktionshinder omvårdnad och omvårdnad administration. Utbildningsprogram är tillgängliga via både heltid och deltid. För dem som behöver mer flexibilitet i sina studier, på nätet och distansutbildning program finns tillgängliga. Ta en titt på några av de mest populära nursing program som anges nedan och fyll i webbformuläret för att få ytterligare information direkt från universitetets antagnings!

Nya omvårdnadsprogram

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är omvårdnad?

Sjuksköterskeyrket och omvårdnad fokuserar på att skydda, främja och optimera hälsa, på att underlätta återhämtning, lindra lidande och förebygga skador och sjukdom både hos individer och hos samhällen och befolkningar. Universitet, medicinska högskolor, sjukhusbaserade sjuksköterskeskolor och andra läroanstalter erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom vården. På kandidatnivå kan studenter gå ett studieprogram i omvårdnad, vilket oftast leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen. Det tvååriga Associate Degree-programmet i omvårdnad (ADN) och diplom i omvårdnad är också mycket populära val. På avancerad nivå utbildar masterprogram i omvårdnad specialiserade sjuksköterskor, lärare och hälsoadministratörer. PhD-utbildningar i omvårdnad är mer forskningsinriktade och förbereder de studerande för en karriär inom undervisning eller forskning, medan ett doktorsprogram i praktisk omvårdnad (DNP) fokuserar på klinisk praxis och förbereder studenten på ledande roller inom vården. Det finns också många kurser i omvårdnad som kan hjälpa vårdpersonal och studenter i deras karriärutveckling eller fungera som en utmärkt utgångspunkt för medicinska studier.

Vilka är fördelarna med att ta en examen i omvårdnad?

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal är mycket eftertraktade och en av de viktigaste fördelarna med en karriär inom vården är stabiliteten i efterfrågan på arbetsmarknaden. Sjuksköterskor kan börja sin yrkeskarriär snabbare än personer med många andra utbildningar, och de kan välja att arbeta på många olika platser och inom många olika områden. Men det finns många fler fördelar med att ta en examen i omvårdnad än de som är helt och hållet arbetsrelaterade. Sjuksköterskor har möjlighet att hjälpa och trösta människor, och kan därmed få en meningsfull och givande karriär.

Vad studerar man på ett omvårdnadsprogram eller skjuksköterskeprogram?

Studenter på sjuksköterskeprogram tar vanligtvis kurser i fysiologi, anatomi, kemi, mikrobiologi, näringslära, psykologi och ämnen inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Valet av kurser beror på vilket sorts studieprogram man går och på vilken fördjupning man väljer. För att bli en avancerad, klinisk sköterska måste man genomgå praktik utöver det som krävs på en grundläggande sköterskeutbildning och man måste självklart uppnå den licensiering som är obligatorisk för alla registrerade sjuksköterskor. Några av de mest populära inriktningarna inom sjuksköterskeyrket inkluderar barnmorska, tandsköterska, anestesisjuksköterska, pediatrisk omvårdnad, akutvård, hemsjukvård, folkhälsa, kirurgisk vård, hälsoadministration och omvårdnadsinformatik, för att nämna några.

Vilken typ av karriär kan du förvänta dig när du har tagit en sjuksköterskeexamen?

Sjuksköterskor kan göra karriär inom alla vårdmiljöer: sjukhus, privata kliniker, vårdhem, vårdcentraler, medicinska kontor och skolor. De arbetar också på platser man inte nödvändigtvis omedelbart tänker på, såsom på läger, på härbärgen för hemlösa, på turistmål och på sportevenemang. Beroende på sina kvalifikationer kan sjuksköterskor ha många olika specialiseringar och fokusera på olika uppgifter. Till exempel så undersöker sjuksköterskor patienter, ger medicin, sköter om sår och skador och ger råd om hälsa. De tolkar även patientinformation och samordnar behandling i samarbete med annan vårdpersonal. En del sjuksköterskor bedriver forskning för att kunna förbättra både behandlingsresultat och praxis.

Hur mycket kostar det att ta en sjuksköterskeexamen?

Kostnaderna för att ta en sjuksköterskeexamen varierar kraftigt och beror på flera faktorer, bland annat på studielandet, det specifika universitet man studerar vid, vilken typ av program man går och vilken tidigare erfarenhet man har. Det finns stipendier och bidrag från såväl offentliga som privata organisationer för att täcka studiekostnaderna. En del skolor erbjuder en rabatt för nätbaserade program.

Varför ta en sjuksköterskeexamen på internet?

Den teknologiska utvecklingen och nätbaserade studiers ständigt förbättrade rykte har bidragit till att göra internetstudier allt mer vanliga och det är idag ett av de mest populära utbildningsalternativen. Många väljer att ta sin examen i omvårdnad på internet tack vare den flexibilitet nätbaserade program erbjuder och den tid man sparar på mindre restid. Men då sjuksköterskeexamina ofta kräver praktisk erfarenhet är många nätbaserade sjuksköterskeprogram en blandning av icke-kliniska nätbaserade studier och praktisk utbildning på en sjukvårdsinrättning.