Msc farmaceutisk bioteknik

Läkemedels bioteknik är den vetenskap som omfattar all teknik som behövs för produktion, tillverkning och registrering av biotekniska läkemedel. Framsteg inom rekombinant genetik underlätta rutin kloning av gener och skapa genetiskt modifierade organismer som kan användas i industriell produktion.

Läkemedels bioteknik är en snabbt växande och tvärvetenskapligt område. Detta Mater program kommer att fokusera på den nya utvecklingen i produktionen av proteiner, organismer, DNA-baserade vacciner, terapeutiska proteiner, nedströms bearbetning och karakterisering, bioinformatik, avancerade molekylära principer och forskningsmetoder.

Programmet kommer också att producera akademiker med en kritisk och analytisk förmåga och en flexibel inställning till problemlösning. Bioteknik är under snabb utveckling; Det finns en stor vikt vid produkt- och processinriktad bioteknisk forskning och utveckling för tillämpningar inom jordbruk, industri och hälso- och sjukvårdssektorn.

Dessa program kommer att innebära fördelar för samhället och i allt högre grad erkänns av regeringar, industri och finansiella institutioner. Vårt program kommer att bidra till att lösa den växande efterfrågan från internationella marknader för akademiker med utmärkta kunskaper i bioteknik.

Mål för programmet

Att ge studenterna en förståelse för ämnesspecifika kunskaper, samt en kritisk, analytisk och flexibel inställning till problemlösning inom läkemedels bioteknik Att ge studenterna förbättrade praktiska och yrkesskicklighet och därmed förbereda studenterna på ett effektivt sätt för yrkesarbete eller forskarutbildning inom bioteknik Att ge studenterna möjlighet att arbeta självständigt och använda initiativ för att lösa de olika problem som kan uppstå Att ingjuta en kritisk medvetenhet om framsteg i spetsen för bioteknik.


Innehåll

Pharmaceutical Biotechnology (30 hp) Biotechnology Research Projects (60 hp) Bioinformatik (30 hp) Research Methods och datahantering (30 hp) English Language Support (för Forskarstuderande i högskolan) Applied Molecular Biology (30 hp)

Ingångskrav

pplicants bör ha: En brittisk examen inom bioteknik, molekylärbiologi, biokemi eller annan relevant område, normalt på 2,1 eller högre (eller motsvarande).

Studenter som inte har engelska som modersmål måste ha ett IELTS resultat på 6,5 eller högre eller motsvarande rating på ett annat erkänt språk testsystem. Alternativt kan eleverna in via universitetet i Greenwich International Pre-Masters 'programmet. Sökande från andra bakgrunder kan övervägas.

Program undervisas på:
Engelska

Se 10 fler kurser från University of Greenwich »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
1 år
Heltid
Pris
12,100 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum