Har du funderat över begreppet "magkänsla" eller hur stress kan orsaka obehag i magen? Då är detta masterprogram av intresse för dig.

Masterprogrammet i nutritionell molekylär medicin och bioinformatik är ett tvåårigt internationellt PBL-baserat (problembaserat lärande) program avsett att ge studenter vetenskaplig kunskap och kompetens för att förstå den komplexa bidirektionella signaleringen mellan mag- tarmkanalen och hjärnan.

Programmet fokuserar på genomgripande kunskap om hur kost och nutrition, tarmens mikrobiota, tarmkanalen och hjärnan interagerar med varandra.

Du studerar också 1) hur detta relaterar till avvikande funktioner i tarm och hjärna, 2) hur detta relaterar till klinisk praxis och 3) hur detta kan studeras med stöd av modern klinisk och experimentell forskning.

Inom programmet studeras också

  1. hur cellulära processer förhåller sig till specifika organfunktioner,
  2. hur (pato)fysiologin hos mag-hjärn interaktioner påverkas av nutritionella, mikrobiologiska, gastroenterologiska och neurobiologiska aspekter (ur ett humant och kliniskt perspektiv), samt
  3. hur bioinformatik utgör ett viktigt verktyg för att kunna skapa förståelse för dessa processer.

Programmet är länkat till den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI), vilket ger tillgång till internationellt framstående forskare samt humana kliniska in vivo och in vitro forskningslaboratorier, både vid universitetet och vid universitetssjukhuset. Genom NGBI erbjuds samtidigt en länk till utvalda industriella partners.

Utöver teoretisk och praktisk kunskap inom molekylär medicin, mikrobiologi, fysiologi och funktionell bioinformatik, erbjuder programmet också kunskaper och färdigheter i vetenskaplig metod, experimentell design, resultathantering och analys, så väl som träning i skrivande av manuskript och forskningsansökningar.

Behörighet: Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen

Masterexamen

Karriär

Programmet förbereder huvudsakligen för en framtida forskarkarriär, antingen som forskarstuderande eller inom industrin, inom ett forskningsområde som berör interaktioner mellan kost-mikrober-tarm-, och hjärna.

Program undervisas på:
Engelska

Se 3 fler kurser från Örebro University »

Senast uppdaterad October 10, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
2 år
Heltid
Pris
288,240 SEK
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum