Masterprogrammet i idrott med inriktning mot fysiologi

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Är du intresserad av att studera vidare inom idrottsområdet med inriktning mot fysiologi och medicin? Då kan det här masterprogrammet vara intressant för dig.

Masterprogrammet ger möjlighet att förvärva en solid vetenskaplig grund inom idrottsfysiologi och medicin.

I masterprogrammet i idrott med inriktning mot fysiologi och medicin skaffar du dig fördjupade kunskaper inom arbetsfysiologi, muskelfysiologi, fysiologiska och biokemiska mätmetoder. Under utbildningen förvärvas de teoretiska och praktiska verktyg som krävs för att bedriva forskning om kroppens anpassning till fysisk aktivitet.

Utbildningen bedrivs i nära anslutning till den idrottsfysiologiska forskning som bedrivs vid enheten för idrott, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.

Studierna är utformade för att stimulera det kritiska reflekterandet, förmågan att söka och värdera information, förmågan att självständigt följa kunskapsutvecklingen, förmågan att genomföra vetenskapliga studier samt förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt.

I masterprogrammet i idrott med inriktning mot fysiologi och medicin skaffar du dig fördjupade kunskaper inom arbetsfysiologi, muskelfysiologi, fysiologiska mätmetoder samt vetenskaplig metodik. Programmet erbjuds vid Campus Örebro och sker i samverkan med ämnet biomedicin vid Örebro universitet samt Norges idrottshøgskole, NIH (Oslo). Utbildningen bedrivs i nära anslutning till den forskning som bedrivs vid Enheten för idrott, Hälsoakademin och NIH.

Undervisningen bedrivs ofta projektorienterat. Du har föreläsningar, seminarier och laborationer. Nätbaserad undervisning förekommer också. Studierna är utformade för att stimulera det kritiska reflekterandet, förmågan att söka och värdera information, förmågan att självständigt följa kunskapsutvecklingen samt förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt. Pedagogiken har valts med bakgrund att ge möjlighet för studentutbyte mellan NIH (Oslo) och Örebro.

Programmet ges huvudsakligen på engelska.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena idrott, sjukgymnastik, medicin eller biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs B eller kurs 6 från gymnasieskolan.

Examen

Magisterexamen, Masterexamen

Karriär

Efter utbildningen har du en ökad kompetens inom idrottsfysiologi och olika aspekter av fysisk träning samt en hög vetenskaplig kompetens. Några tänkbara arbetsområden är kvalificerade idrottsutbildningar eller testverksamhet inom idrott och träning. Utbildningen ger också behörighet till och en mycket god grund för forskarstudier i ämnet idrott.

Senast uppdaterad Sep 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning. Här finns cirka 15 500 studenter och ungefär 1 300 anställda. Vi erbjuder cirka 80 utbildnin ... Läs mer

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning. Här finns cirka 15 500 studenter och ungefär 1 300 anställda. Vi erbjuder cirka 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 600 fristående kurser. Läs mindre