Masterprogrammet i biomedicin

Allmänt

Programbeskrivning

karolinska

Masterprogrammet i biomedicin ger eleverna en fördjupad kunskap inom det breda och växande biomedicinska området och har specialiserat sig på att skapa nya och avancerade färdigheter för att förbättra människors hälsa.

Programmet ger en solid plattform för oberoende forskning och tillämpning av ny kunskap inom området molekylär medicin. Programmet fokuserar på att förstå sjukdomsmekanismer, särskilt för de vanligaste och mest utbredda sjukdomar, som kan leda till den framtida utvecklingen av metoder för diagnos och behandling av dessa sjukdomar.

karolinska3

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande universitet inom det biomedicinska området. Masterprogrammet i biomedicin är forskningsinriktad och körs i nära samarbete med KIs berömda forskningsmiljö. Programmet fokuserar på grundläggande biologisk kunskap och hur den används för att driva medicinska utvecklingen framåt. Den första delen av programmet ger en allmän, avancerad biomedicinsk bas. Eleverna kan sedan utveckla en mer personlig studien genom djupare utforskning av en av KIs forskningsområden, genom att ta valbara kurser och / eller utförande av oberoende forskningsprojekt.

Program kontur

* Kan komma att ändras

Termin 1

 • Tillämpad kommunikation i biomedicin en inklusive vetenskapsteori och bioetik
 • Gränser i translationell medicin

Termin 2

 • Försöksdjursvetenskap i teori och praktik
 • Tillämpad kommunikation i biomedicin
 • bioinformatik
 • Biostatistik

Valbara kurser

 • Junior forskningsprojekt
 • Från forskning till företag

Termin 3

 • Tillämpad kommunikation i biomedicin
 • Tillämpad kommunikation i biomedicin
 • Forskningsprojekt

valbara spår

 • neuroscience
 • tumörbiologi
 • Avancerad kurs i stamcellsbiologi och regenerativ medicin
 • Immunologi och infektionsbiologi
 • Nutrition och metabolism
 • Endokrinologi, fetma och diabetes

Termin 4

 • Examensarbete

Karriärmöjligheter

Programmet ger en solid grund för studenter som vill fortsätta med studier på forskarnivå (PhD). Det ger också möjligheter för en karriär inom forskning eller för forskningsrelaterade yrken, både inom den akademiska världen eller life science-industrin.

karolinska3

Särskild behörighet

En kandidatexamen eller en yrkesexamen motsvarar ett svenskt kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi eller medicin.

Kunskaper i det engelska språket skall dokumenteras med ett internationellt erkänt test som TOEFL: Internetbaserad (IBT) med en totalpoäng på minst 90 och minst poäng av 20 på skriftligt prov, pappersbaserade (PBT) med en totalpoäng på minst 575, och minst poäng av 4,5 på skriftliga prov, eller IELTS (akademiska) med en total märke på minst 6,5 och inget band mindre än 5,5; eller annan dokumentation som enligt gällande bestämmelser intygar likvärdigheten engelska 6 vid svenska gymnasieskolan.

Val

Urvalet baseras på en samlad bedömning av den sökandes meriter som tidigare utbildning, relevant arbetslivserfarenhet och / eller forskningserfarenhet och avsiktsförklaring. Rekommendationsbrev behövs inte.

Sökande till Karolinska Institutets Global masterprogrammen ombeds att fylla i ett CV form som kommer att användas i urvalsprocessen.

Kontakta Antagningen vid KI om du har några frågor, admissions@ki.se

Anmälnings- och studieavgifter

Om du har medborgarskap inom EU / EES eller Schweiz, behöver du inte betala ansöknings eller studieavgifter.

Anmälningsavgift

900 SEK

Terminsavgift

 • Totalt belopp: 400 000 kr
 • Första inbetalning: 100 000 kr
Senast uppdaterad Jul 2016

Om skolan

Karolinska Institutet is a leading medical university whose mission is to improve people's health through research and education. Karolinska Institutet's mission is to improve people's health through ... Läs mer

Karolinska Institutet is a leading medical university whose mission is to improve people's health through research and education. Karolinska Institutet's mission is to improve people's health through research, education and information - always with the patient in focus. Läs mindre