Masterprogram i biomedicinsk avbildning

Allmänt

Programbeskrivning

BIMA-cell.jpg
Examensbevis: Civilingenjör
Årligt intag : 20
Kontakt : bima-office@bioimaging.fi
Webbplats : www.abo.fi/bioimaging, www.bioimaging.fi/program

Facebook: https://www.facebook.com/groups/biomedicalimaging

Biomedicinsk bildbehandling - mer än du kan tänka dig!

Med ett ständigt ökande beroende av tekniska processer inom vetenskap har biomedicinsk bildbehandling blivit en populär inom ämnen som sträcker sig från biovetenskap till teknik. Ny bildteknik utvecklas ständigt och bildbehandling har blivit ett viktigt verktyg för banbrytande upptäckter inom bioteknikindustrin, liksom inom områden som biomedicinsk forskning. I masterprogrammet i biomedicinsk bildning kommer studenterna att förstå de teoretiska och praktiska processerna i ett brett spektrum av biomedicinska bildteknologier med stor inriktning på fältets tvärvetenskapliga karaktär. Studierna ger således eleverna stark kunskap antingen i cellbiologi, anatomi och fysiologi, nanomedicin eller biofysik, beroende på området för bildbehandling.

Studenter i programstudien i en mycket internationell miljö och får utmärkta teoretiska och praktiska färdigheter inom ett brett spektrum av bildteknik och applikationer samt bildanalys. Kurserna omfattar exempelvis ljusmikroskopi, avancerad fluorescensteknik, bildupplösningsteknik, PET, elektronmikroskopi och atomkraftmikroskopi. Dessutom framhålls en förståelse för användningen av digitala verktyg i ett vetenskapligt sammanhang och utmärkta akademiska skriftliga färdigheter. Den tvärvetenskapliga läroplanen ger studenterna ett brett spektrum av toppmoderna kunskaper inom biomedicinsk bildbehandling relaterad till många olika områden av cellbiologi och biomedicin.

Akademisk excellens

Magisterexamen i biomedicinsk bildhantering är byggd på bild- och forskningsfastigheter på båda universiteten i Åbo: Åbo Akademi University och Åbo Universitet. Båda universiteten är representerade i Åbo BioImaging som är en bred, tvärvetenskaplig infrastruktur, som förenar bioimaging kompetens i Åbo och på andra ställen i Finland. Åbo är särskilt känd för sitt PET-centrum och utvecklingen av STED-mikroskopi med superupplösning. Vinnaren av Nobelpriset för kemi i 2014, Stefan Hell gjorde sina ursprungliga upptäckter på STED-mikroskopi vid Åbo universitet.

Åbo har ett unikt kompakt campusområde där de två universiteten och universitetssjukhuset arbetar för att skapa tvärvetenskaplig och innovativ studie- och forskningsmiljö. Forskningsanläggningar omfattar ett brett utbud av toppmoderna bildteknikstekniker som sträcker sig från molekylär och cellulär bildbehandling och mikroskopi till det hela djuret in vivo imaging, klinisk bildbehandling (t.ex. PET) och digital bildanalys. Studier inom bioimaging är mycket forskningsinriktade och kurser är skräddarsydda för att utbilda framtida bildhanteringsexperter inom olika livsvetenskapsområden.

Magisterexamen i biomedicinsk bildbehandling är ett tvärvetenskapligt program med en unik atmosfär där människor från olika länder och utbildningsbakgrund samverkar och samverkar. Eleverna är motiverade att delta i kurser, workshops och praktikprojekt också på andra håll i Finland, i Europa och över hela världen. Programmet har till exempel Erasmus-utbytesavtal med University of Pecs i Ungern och CellIma MSc-programmet i University Rouen, Frankrike.

Karriärmöjligheter

Det tvärvetenskapliga läroplanen för det biomedicinska bildprogrammet ger studenterna ett brett spektrum av kunskaper inom biomedicinsk bildbehandling relaterad till många områden inom biomedicin och biovetenskap. Magisterexamen i biomedicinsk bildbehandling är högt forskningsorienterad och underlättar naturlig kontinuitet för doktorandstudier. Dessutom ger programmet bra möjligheter till karriär inom biovetenskap, t.ex.

 • fortsätt som forskarstuderande att bedriva en karriär som forskare.
 • arbeta i kärnfacilitetshantering.
 • arbeta inom vetenskapsförvaltningen nationellt eller internationellt.
 • arbeta i sjukhusforskningslaboratorium.
 • industri och industriell forskning.
 • arbeta i bildhanteringsnätverkshantering.

Förkunskapskrav

Programmet är öppet för dem som har fullgjort en lägre universitetsexamen motsvarande en finsk B.Sc. grad (180 hp), i biovetenskap eller inom ett relevant fält (biomedicinsk, fysik, teknik, medicin eller kemi). Sökande till magisterexamen som lärs på engelska måste alltid bevisa sin kunskaper i det engelska språket och uppfylla de allmänna akademiska kraven. De flesta sökande måste bevisa sin engelskanivå genom någon av följande språktester: TOEFL, IELTS eller PTE Academic. Detta oavsett tidigare studier på engelska. För språkkrav, se www.abo.fi/sv/studie/apply/language-requirements/

Undervisningsavgift och stipendier

Finland har från början av 2017 infört studieavgifter för alla masterprogram som lärs på engelska. Avgifterna har införts för studenter utanför EU / EES som börjar sina studier vid ett internationellt mastersprogram från hösten 2017 och framåt.

Undervisningsavgiften för masterprogrammet i biomedicinsk bildbehandling är 12 000 € / år.

För mer information, se www.abo.fi/sv/studie/tuition-fees/

Dessutom kräver studenter vid Åbo Akademi University en studentavgift (för tillfället 121 € per år). Denna avgift tillhandahåller lågkostnadshälsovård för studenter, inklusive medicinsk vård, tandvård och mental rådgivning. Avgiften gör det också möjligt för studenter att sänka priserna för inrikesresor. Försäkring och pengar för att täcka din vistelse krävs av Migrations tjänstemän.

Stipendier är tillgängliga för studenter som ansöker om våra magisterexamina och är ansvariga för studieavgift. Det finns två kategorier:

 1. Undervisningsavgift, som täcker 100% av studieavgiften, tilldelas för 2 år (andra året villkorat)
 2. Undervisningsavgift, som täcker 50% av studieavgiften, tilldelas för 2 år (andra året villkorat)

Beslutet att bevilja stipendium grundar sig på:

 • Studentens akademiska prestation i sina tidigare studier,
 • Hur väl uppfyller sökanden programkraven
 • De svar som sökandena har lämnat i ansökningsblanketten

Ansökan till våra stipendier ingår i online-ansökningsblanketten till våra masterexamina.

Andra

För mer information om

 • Internationella masterprogrammen i allmänhet, studieavgifter och stipendier finns på https://www.abo.fi/sv/study/apply/international-master-programmes/
 • Migrationstjänstemänens krav finns på https://migri.fi/en/study-place
 • bor i Finland och Åbo (livskostnad, utbildning, arbete), se https://www.infopankki.fi/en/frontpage

För mer information om ansökningsförfarandena, vänligen kontakta admission@abo.fi. Frågor om specifikt programmet kan skickas till bima-office@bioimaging.fi

Hur man ansöker?

För mer information om ansökningskrav och rutiner, studieavgift och stipendier, se www.abo.fi/en/study/apply/international-master-programmes/

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

The task of Åbo Akademi University is to provide an open university environment for quality research and studies with a Nordic and international anchorage. Åbo Akademi University is particularly taske ... Läs mer

The task of Åbo Akademi University is to provide an open university environment for quality research and studies with a Nordic and international anchorage. Åbo Akademi University is particularly tasked with educating Swedish- speaking experts to satisfy the future needs in Finland. Läs mindre