Är du intresserad av att finna behandlingar för sjukdomar inom hjärt- och kärlområdet? Utbildningen fokuserar på farmakologiska behandlingar och förebyggande interventioner och ger aspekter på vad som påverkar folkhälsan i dagens samhälle.

Detta internationella Masterprogram ger kunskaper som ligger i forskningsfronten inom området experimentell kardiovaskulär medicin. Programmet är baserat på problembaserat lärande (PBL) och samordnas av Kardiovaskulärt forskningscentrum vid Örebro universitet i nära samarbete med andra forskargrupper i Europa.
Programmet handlar om förståelsen av cellulära och molekylära mekanismer relaterade till patogenes och patofysiologi vid hjärt-kärlsjukdomar.

I fokus är nya farmakologiska behandlingar av hjärt-kärlsjukdomar och förebyggande interventioner. Målen för programmet är att du ska tillägna dig fördjupade teoretiska kunskaper och utmärkta metodologiska färdigheter för fortsatta studier inom kardiovaskulär medicin. En del av programmet är sammanflätat med två andra masterprogram, och stöds av de tre starka forskningsmiljöerna inom medicin vid Örebro universitet. De gemensamma kurserna kommer att ge en bredare inblick i allmänna aspekter som påverkar folkhälsan i dagens samhälle, samt forskningsmetodik och design. Alla kurser ges på engelska.

Behörighet: Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen

Masterexamen

Karriär

Programmet kan ge dig tillträde till mer avancerade yrkesuppgifter och ger en god plattform för forskarstudier.

Program undervisas på:
Engelska

Se 3 fler kurser från Örebro University »

Senast uppdaterad October 10, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
2 år
Heltid
Pris
288,240 SEK
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum