Masterprogram Innata immunförsvaret vid hälsa och sjukdom

Örebro University

Programbeskrivning

Masterprogram Innata immunförsvaret vid hälsa och sjukdom

Örebro University

Vill du lära dig mer om infektionssjukdomar och förstå varför vissa får en allvarlig, ibland dödlig, inflammatorisk reaktion vid infektioner, medan andra bara drabbas lindrigt?

Detta internationella masterprogram ger dig fördjupade kunskaper inom mikrobiologi, cellbiologi och molekylärbiologi samt ger dig en förståelse för funktionen av det innata immunförsvaret. Programmet är forskningsförberedande och ger dig en god plattform för forsknings- och utvecklingsarbete inom akademin, industri, myndigheter och hälso- och sjukvård. Programmet är baserat på problembaserat lärande (PBL) och genomförs i samverkan med forskningsmiljön iRiSC (Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre) vid Örebro Universitet samt med nationella och internationella forskargrupper. Programmet är starkt förankrat i forskningen vid iRiSC vilket återspeglas i undervisningens olika moment.

Programmet fokuserar på fördjupad förståelse av immunförsvarets roll vid hälsa och sjukdom. Du kommer till exempel att studera hur immunförsvar upptäcker och avlägsnar patogena organismer samt de cellulära och molekylära mekanismer som styr aktivering och modulering av kroppens immunförsvar. Programmet ger dig goda kunskaper om och färdigheter i modernt experimentellt laboratoriearbete med metodik av relevans för forskning inom området inflammation och infektionsmedicin.

En del av programmet samläses med två andra mastersprogram och stöds av de tre starka forskningsmiljöerna inom medicin vid Örebro universitet. De gemensamma kurserna kommer att ge en bredare inblick i allmänna aspekter som påverkar folkhälsan i dagens samhälle, samt forskningsmetodik och design. Alla kurser ges på engelska.

Behörighet: Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen

Masterexamen

Karriär

Efter programmet kan du söka till forskarutbildning eller arbeta med forskning och utveckling vid universitet, industri, myndigheter och hälso- och sjukvård.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska


Senast uppdaterad October 10, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Aug. 2019
Duration
Varaktighet
2 år
Heltid
Price
Pris
288,240 SEK
Information
Deadline
Locations
Sverige - Örebro, Örebro County
Startdatum : Aug. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Aug. 2019
Sverige - Örebro, Örebro County
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan