Handla om

Syftet med detta program är att tillgodose efterfrågan på en tillgänglig och relevant Master of Nursing (MN) grad som tillgodoser behoven hos vuxna elever i sjukvården yrket som vill fortsätta livslångt lärande, få ytterligare uppgifter och bli ledare i omvårdnad, utbildning och forskning.

Master of Nursing Programmet har utformats för att tillgodose behoven hos examensinnehavare som är reglerade medlemmar i god ställning i kanadensisk jurisdiktion på den registrerade sjuksköterskan, psykiatrisk sjuksköterska, forskarutbildare eller sjuksköterskautövare. Potentiella studenter kan arbeta i olika roller och önskar öka sin utbildning för att vidareutveckla sina sysselsättningsalternativ. Vi förutser att våra studenter kommer att bli anställda i vårdutbildning eller en rad andra roller inom hälsovårdsleveranssystemet.

Blandad leverans ger tillgång till programmet för dem som kan vara placerade utanför Lethbridge. Kurser kommer att slutföras på nätet, dock kommer två gånger per semester studenter mötas ansikte mot ansikte med instruktörer, rådgivare och medstudenter. Studenterna får möjlighet att slutföra en uppsats eller ett projekt. Programmet kan slutföras helt eller deltid.

Förkunskapskrav

Sökande ska normalt uppfylla följande krav:

  • En University of Lethbridge Bachelor of Nursing degree, eller dess akademiska motsvarighet, från en annan erkänd examensbevisande institution.
  • En lägsta betygsgenomsnitt på 3,00 (baserat på en skala på 4,00) på de senaste 20 kurserna på högskolanivå.
  • Vara en reglerad medlem med gott skick i kanadensisk jurisdiktion på den registrerade sjuksköterskan, psykiatrisk sjuksköterska, forskarutbildare eller sjuksköterskepraktiserande register.
  • Sökande vars första språk inte är engelska måste uppfylla det engelska språket (ELP) för forskarstuderande .

Antagningskriterier

Eftersom programmets kapacitet är begränsad, kan inte alla elever som uppfyller minimikrav för tillträde tas emot.
Studentens akademiska rekord och rekommendationsbrev kommer att användas för att rangordna sökande för antagning.

Program undervisas på:
Engelska

Se 5 fler kurser från University of Lethbridge »

Senast uppdaterad September 15, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2019
Duration
24 - 48 månader
Deltid
Heltid
Pris
22,449 CAD
Internationellt: $ 22.449,75. Kanadensiska medborgare och ständiga boende: $ 10 621.
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum