Master of Innovative Health Technology (Leuven)

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Utvecklingen av nya tekniker har länge varit en viktig drivkraft för utvecklingen av modern sjukvård. Teknologier som bättre möjliggör för läkare, terapeuter och andra vårdgivare att identifiera symtom, utföra diagnoser, genomföra operationer, bota sjukdomar, programterapi och följa upp patienternas framsteg.

Idag finns det en global industri som utvecklar nya tekniker för att ytterligare främja modern hälsovård. Advanced Master of Innovative Health Technology syftar till att bidra till denna utveckling genom att erbjuda eleverna möjlighet att specialisera sig i denna mångsidiga och mångfaldiga domän, där de kommer att lära sig att utforma, utveckla och implementera praktiska och pragmatiska tekniska lösningar för sjukvårdssektorn.

Detta program har ett särskilt fokus på integration av olika tekniker och metoder i användbara system. Nya trender inom bärbara sensorer, bioelektronik, artificiell intelligens, robotik och hälsoappar kombineras för att inspirera eleverna att tänka och implementera nya integrerade lösningar som kan testas och användas av patienter och vårdpersonal.

Program

Advanced Master of Science in Innovative Health Engineering är ett års program motsvarande 60 högskolepoäng.

Det består av åtta kursers enheter:

  • En kurs om människokroppen
  • Fyra kurser med fokus på teknik
  • En på entreprenörskap
  • Ett teambaserat projekt
  • Examensarbete i kombination med praktik

Karriär perspektiv

De senaste vetenskapliga och tekniska framstegen inom hälso- och sjukvården har skapat många nya roller, funktioner och jobbmöjligheter i medicintekniska företag, sjukvårdsinstitut, sjukhus och forskningscentra. Dessa inkluderar områden som patientidentitetshantering, rörlighet i hälso- och sjukvård, och affärsintelligens, tillämpad medicinsk forskning, design, utveckling och testning av prototyper och installationer och konfiguration av medicinska instrument, etc.

Inom området HTA (Technology Technology Assessment) finns det en ökande efterfrågan på experter att ge beslutsfattare bevisbaserad information om medicinska, ekonomiska, organisatoriska, sociala och etiska frågor relaterade till användning av hälsoteknik.

stipendier

Grupp T - Academy, en privat organisation ansluten till KU Leuven , tillhandahåller vissa stipendier som täcker: undervisningsavgifter, resor, bostäder och levnadskostnader i Leuven.

Stipendier delas ut till unga ljusa anställda vid internationella partneruniversitet, i syfte att utveckla prisvärd hälsoteknik i mindre välmående regioner.

Förkunskapskrav

Advanced Master of Science of Innovative Health Technology riktar sig till studenter som har avslutat ett masterprogram i (bio) ingenjörsteknologi eller motsvarande. Antagningen baseras på ett urvalsförfarande som inkluderar en intervju.

Kandidaterna måste lämna in en ansökan som innehåller ett CV, akademiska prestationer, ett motivationsbrev och bevis på engelska. Internationella studenter bör först ansöka om programmet via KU Leuven Admission Service.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Läs mer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Läs mindre
Gå till skolans webbplats