Master of Industrial Drug Development

Allmänt

Programbeskrivning

Förstå hela läkemedelsutvecklingsprocessen från molekyl till marknadstillträde

Master of Industrial Drug Development är utformad för att möta behovet av chefer att samordna de många faktorer som är inblandade för att påskynda läkemedelsutvecklingsprocessen och släta övergången av kandidatdroger till marknaden.

Läkemedelsutveckling är en lång, komplex process som kräver interaktion mellan många specialområden. Förtydlig samordning av alla involverade discipliner, från tidig målidentifiering och validering genom säkerhets- och effektivitetsprovning till marknadslansering, kan effektivisera tillvägagångssättet för framställning av nya läkemedel.

"Det är viktigt att anställda inom läkemedelsindustrin förstår hela läkemedelsutvecklingsprocessen för att uppskatta sina kollegors perspektiv och mål, att samarbeta optimalt och att kunna göra rätt projektbeslut - genom MIND förvärvar de nödvändiga insikterna och färdigheterna ”

- Søren Bregenholt, VD för Novo Nordisk

Deltagare profiler

Master of Industrial Drug Development är ett fortbildningsprogram riktat till yrkesverksamma inom läkemedelsindustrin. Inträde kräver minst två års relevant arbetslivserfarenhet.

Programmet riktar sig till erfarna personer inom bioteknik- och läkemedelsindustrin, kliniska forskningsorganisationer och till viss del medicinsk industri, som är involverade i att utveckla droger och behöver en överblick över processen i sin helhet såväl som fördjupad förståelse av de enskilda elementen.

Utbildningen är skräddarsydd för projektledare, gruppledare, divisionsledare, forskare och andra som har - eller förväntar sig att - ansvaret för flera aspekter av läkemedelsutvecklingsprocessen.

Den typiska deltagaren har en bakgrund inom områden som teknik, apotek, kemi, biokemi eller hälsovetenskap. Engagemang och intresse för att möta professionella utmaningar är krav på programmet Master of Industrial Drug Development.

Programstruktur

Deltidsstudie för heltidsanställda

Masterprogrammet på 60 högskolepoäng (motsvarande 1 års heltidsstudie) är utformat för att bli färdigställd inom 2 till 6 års deltidstudie. Heltidsstudier är inte ett alternativ, eftersom många kurser endast är tillgängliga varje andra år.

Alla kurser är utformade med ett minimum av klassrums närvaro, för att passa in i en heltid upptagen schema. Alla kurser föreläsas i Köpenhamn, Danmark.

Programlayout

Anmäl dig till enskilda kurser eller registrera dig i hela programmet

Magisterprogrammet består av obligatoriska kurser (30 hp), valbara kurser (10-18 hp) och ett masterprojekt (12-20 hp).

Obligatoriska kurser

* Du måste identifiera relevanta valbara kurser som stöder din personliga studieprofil. De valfria kurserna måste godkännas av studienådet.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning kommer studenterna ha en överblick över och förmågan att förstå sambandet mellan alla stadier av utvecklingsprocessen från upptäckten till kliniska prövningar, registrering och marknadsföring.

MIND-programmet ger läkemedelsutvecklare de professionella byggstenarna att koppla samman med andra yrkesverksamma inom företaget såväl som med externa partners, vilket garanterar en hög och aktuell vetenskaplig nivå av arbetet i multidisciplinära projektgrupper.

Kandidaternas förmåga att effektivt och kritiskt utvärdera varje stadium av läkemedelsutvecklingsprocessen ger dem möjlighet att förutsäga framtida flaskhalsar.

Terminsavgift

 • Kursavgifter: Från 10 750 kr till 24 975 kr
 • Fullt program: Från 200 000 kr

Kostnaden för hela programmet varierar beroende på din inskrivningsstatus, val av valfri kurs och medborgarskap (se nedan).

Undervisningsavgiften är differentierad men fortfarande fast - förhandlingar är inte ett alternativ

Den danska regeringen betalar ett bidrag till EU / EEA, medan alla andra studenter måste betala hela kurspriset.

 • Full kurspris: alla icke-EU / EES-medborgare (faktiska kostnader)
 • Minskat kurspris: Samtliga EU / EES-medborgare (kostnader som delvis omfattas av ett ministeriums bidrag)

University of Copenhagen erbjuder inte undervisning eller stipendier

University of Copenhagen erbjuder inte några stipendier eller stipendier. Vi kan inte heller svara på förfrågningar om finansiering.

Inträde och ansökan

Antagningskriterier för enskilda kurser eller hela programmet

Samma antagningskriterier gäller, oavsett om du vill följa enskilda kurser eller hela programmet.

 • Relevant kandidatexamen eller motsvarande
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet inom lagstiftningsfrågor eller motsvarande
 • Möt språkkraven som anges på programmets hemsida

Ansökningsprocess

Fyll i ansökningsblanketten via masters programwebbplats, www.mind.ku.dk, och kom ihåg den obligatoriska dokumentationen.

Om du ansöker om enskilda kurser, använd länken på de enskilda kurserna. Ansökningsfrist för typiskt 8 veckor före första föreläsningsdagen.

Programmet har rullande entré, så ansökningar utvärderas när de kommer in.

Uppehållstillstånd och visum

Studerande från länder utanför EU / EES måste erhålla visum innan de kommer in i Danmark. Visakraven för att komma in i landet varierar, så du måste konsultera danska ambassaden eller konsulatet i ditt område.

Anmälan till deltidsprogrammet garanterar inte uppehållstillstånd som student. För ytterligare information, vänligen kontakta Utlänningstjänsten.

 • TYP: Fortsatt professionell utveckling
 • Plats: University of Copenhagen , Danmark
 • DURATION: 2-6 års deltidsstudie
 • Språket engelska
 • DELTAGARE: Arbetsgivare inom läkemedelsindustrin
 • ADMISSION: Kontinuerlig antagning för enskilda kurser och hela programmet
 • YTTERLIGARE INFO: www.mind.ku.dk

Varaktighet och pris

Startdatum: Öppna anmälan

Varaktighet: 2 - 6 år på deltid

Pris: Från 10 750 kr till 25 000 kr per kurs. Från 200 000 kr för hela programmet.

Tidsfrist: Förfrågningsinfo. Programmet har en rullande entré och ansökan behandlas när de kommer in.

Senast uppdaterad Feb 2019

Om skolan

Driven by intellectual creativity and critical thinking since 1479, researchers and students at the University of Copenhagen have expanded horizons and contributed to moving the world forward. With it ... Läs mer

Driven by intellectual creativity and critical thinking since 1479, researchers and students at the University of Copenhagen have expanded horizons and contributed to moving the world forward. With its 5,000 researchers and 39,000 students, the University boasts an international research and study environment and is highly ranked on the leading ranking lists of the world's best universities. Läs mindre