Kursen

MSc i mikrobiell bioteknik ger eleverna möjlighet att utveckla specialistkunskaper som bygger på den kompetens inom bioteknik och mikrobiologi som är tillämplig på många industriella och miljömässiga sektorer. Mikroorganismer är arbetshästarna i många industriella processer och studenter som studerar för MSc Microbial Biotechnology kan få en grundlig förståelse för dessa på en hel organism och molekylivå.

Innehållet i kursplanen kommer att vara forskningsansatt och i synnerhet ska eleverna genomföra en fristående självständig vetenskaplig forskning, i enlighet med universitetets projekt Student som Producent.

MSc Microbial Biotechnology syftar till att utrusta akademiker med nödvändig teoretisk förståelse, praktisk, forskning, yrkesmässig och överförbar kompetens för att göra det möjligt för dem att genomföra ytterligare forskarutbildning (dvs. doktorandnivå) och / eller anställning inom akademisk forskning och inom industriell, kommersiell, offentlig och miljö-inställningar.

Gradkursen lägger stor vikt vid att förbättra intellektuella, professionella och forskningsmetoder, inklusive kommunikation, självständig inlärning, kritisk analys och tänkande, problemlösning, projekt och tidshantering, rapportskrivning, lagarbete, etik, hälsa och säkerhet, immateriella rättigheter , informationsteknik och karriärhantering.

Hur du studerar

Programmet innehåller en kombination av föreläsningar, workshops, laborationslaboratorier, IT-kurser, seminarier, problembaserade inlärningssegment, självständigt lärande och forskningsprojekt. Programmet kommer också att lägga tonvikten på utveckling av yrkes- och forskarutbildning, vilket kan förbättra anställbarheten.

Term 1 har inledande moduler och är utformad för att ge studenterna kärnteoretisk kunskap om aktuella bioteknikämnen och praktisk träning på molekylärbiologiteknik som används i modern bioteknik.

moduler:

  • Introduktion till bioteknik (Alternativ)
  • Aktuella ämnen inom bioteknik (alternativ)
  • Molekylär mikrobiologi (Core)
  • Den mikrobiella världen (Core)
  • Professionell och forskningsfärdighet inom bioteknik A (Core)

Term 2 ser ut att ge specialisternas tillämpning av mikrobiell bioteknik. Det syftar också till att förbättra praktiska färdigheter med fokus på fermentationsteknik.

moduler:

  • Infektion och kontroll (kärna)
  • Industriell och miljöbioteknik (Alternativ)
  • Industriell och miljömikrobiologi (Alternativ)
  • Fermentation Biotechnology (Core)
  • Yrkes- och forskningsfärdigheter inom bioteknik B (Core)

Under sommaren utvecklas eleverna till ett självständigt forskningsprojekt inom en bioteknisk och / eller mikrobiologisk relaterad disciplin.

Hur man bedöms

Bedömning genom hela programmet kommer att ske via en serie av kursövningar. Kursens karaktär varierar kraftigt i träningsstil för att utveckla och testa ett brett spektrum av färdigheter. Dessa övningar kommer att omfatta laborationer och rapporter, problembaserade inlärningsövningar, litteraturrecensioner, affisch och muntliga presentationer, projektrapporter och förslagsberedning. Elements av några av dessa bedömningar kommer att vara både individuella och gruppbaserade medan andra kommer att vara uteslutande baserade på individuellt arbete.

Bedömning genom kursen är utformad för att fullt ut utforska den förvärvade kunskapen och färdigheterna som ges genom programmet istället för genom enskilda moduler.

Bedömning Feedback

University of Lincoln policy för utvärderingsåterkoppling syftar till att säkerställa att akademiker återkommer i kursbedömningar till dig omedelbart - vanligtvis inom 15 arbetsdagar efter inlämningsdagen.

Ingångskrav

Minst 2: 2 hedersexamen i en relaterad disciplin.

Internationella studenter kommer att kräva det engelska språket vid IELTS 6.0 med minst 5,5 i varje element eller motsvarande.

Program undervisas på:
Engelska
University of Lincoln

Se 2 fler kurser från University of Lincoln »

Senast uppdaterad May 4, 2019
Denna kurs är På campus
Startdatum
Aug 2019
Duration
1 år
Heltid
Pris
15,700 GBP
International | Hem / EU: £ 8 670
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Aug 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Aug 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum