Bli en expert i hälsovårdsbedömning

Vi kommer i kontakt med ett stort antal kemiska, biologiska och fysikaliska ämnen som kan göra oss skada. Dessa medel är närvarande i luften vi andas, vattnet vi dricker, och till och med maten vi äter. Vi stöter på dem när vi reser, när vi jobbar eller när vi använder konsumtionsvaror som kosmetika eller elektrisk utrustning. Att bestämma källan till dessa risker och kvantifiera deras effekter kräver samarbete av experter inom en mängd olika discipliner.

Toxikologi och miljöhälsa tränar dig för att bli expert på grunden för toxicologi, miljöepidemiologi och exponeringsbedömning. Lär dig att bedöma de risker som finns i vardagen. Få de kunskaper och färdigheter som krävs för att identifiera kemiska, biologiska och fysiska risker, liksom riskerna med exponering för dessa medel.

KOMPONER DIN EGNA MASTER PROGRAM

Vårt multidisciplinära karaktär innebär att du kommer att ha möjlighet att specialisera på ett visst område eller genomföra mer generalistisk utbildning i riskbedömning. Besluta att delta i experimentell laboratorieforskning inom olika områden av toxikologi, såsom neurotoxikologi, immunotoxicologi eller endokrineloxikologi. Intresserad av att genomföra praktiskt fältarbete? Välj en miljö- eller yrkesmässig exponeringsbedömning och engagera sig i aktiviteter som insamling och djupgående analys av prover som tagits från olika källor eller exponeringsmodellering.

Varför bör du studera toxikologi och miljöhälsa vid Utrecht University

 • Få kunskapen att utföra en tvärvetenskaplig riskbedömning genom att använda sig av toxikologiska och epidemiologiska data.
 • Lär dig att förstå de biologiska, kemiska och fysiska miljöhälsoriskerna, både inomhus och utomhus, samt deras potentiella inverkan på människors hälsa.
 • Det ger friheten att definiera ditt eget masterprogram. Välj dina egna praktikplatser och valfria ämnen i något ämne.
 • Följ ditt magisterprogram på UMC Utrecht, ett av de största akademiska medicinska centra i Nederländerna med state-of-the-art faciliteter.

KARRIÄRMÖJLIGHETER

Genomgången av detta masterprogram ger dig en stark forskningsbakgrund och en bred grundläggande kunskap om både toxikologi, miljöepidemiologi, exponeringsbedömning och riskbedömning. Dessa kommer att göra det möjligt för dig att bedriva en karriär i akademin (en doktorand) eller i mer tillämpade riktningar inklusive R

Att du har haft chansen att skaffa dig stor erfarenhet av att göra forskning självständigt i ett stort och mindre forskningsprojekt, kommer att göra dig till en attraktiv kandidat för en ställning inom toxikologi och miljöhälsa eller biovetenskap generellt överallt i världen.

Möjliga framsteg

Beroende på ditt val av disciplin och exitprofil, kommer du att vara beredd på ytterligare doktorandstudier i grundläggande eller tillämpad forskning eller för en post på akademisk nivå. Programmet syftar också till att fungera som underlag för post-akademiskt erkännande och registrering av studenter som toxicologer eller epidemiologer.

Det finns många möjliga karriärmöjligheter som varierar från vetenskaplig forskning, journalistik och utbildning till jobb inom den privata, offentliga eller ideella sektorn.

AKADEMISKA CAREERS

Cirka 60% av våra kandidater bedriver karriär i akademin och fortsätter efter avslutad masterprogram på doktorandposition. Vissa av dem bor vid Utrecht University och ingår i doktorandutbildningen Toxikologi och miljöhälsa. Doktorand med andra Utrecht University är också ganska vanliga. För närvarande arbetar akademiker med doktorandforskning med ett brett utbud av holländska och internationella universitet.

PROFESSIONELLA CAREERS

 • Toxikologisk riskbedömare

Den europeiska lagstiftningen kräver att riskbedömningar är tillgängliga för alla nya och befintliga kemikalier som importeras, produceras och tillämpas i Europa. Riskbedömningar fokuserar på den allmänna befolkningen, konsumenterna, arbetarna och ekosystemet. Med en MSc i toxikologi och miljöhälsa kan du arbeta med bransch, regeringar och konsultföretag om dessa riskbedömningar.

 • Miljöriskbedömare

Nuvarande och framväxande källor till miljöförorening kan leda till effekter på allmänheten, miljön och ekosystemen. Bedömning, analys och modellering av denna förorening görs av några av våra forskare, antingen i forskningsinstitut eller privata konsultföretag. Riskkommunikation kan vara en viktig del av jobbet.

 • Miljöhälso specialist

I kommunala och regionala folkhälsovårdstjänster behövs experter med bakgrund i miljöhälsan. Kandidater från vårt program håller positioner med dessa hälsovårdstjänster både i Nederländerna och utomlands.

 • Arbetshygienist

Några av våra kandidater arbetar som yrkeshygienister med regionala eller nationella arbetshälsovårdstjänster och -institut. De arbetar med förväntan, erkännande, utvärdering, kontroll och förebyggande av faror från arbete som kan leda till skada, sjukdom eller påverka arbetarnas välbefinnande.

FAKTA

Exempel på var våra kandidatexamen jobbar:

 • Ph.d.-stationer - Utrecht University , Wageningen University, Erasmus University, University of Amsterdam, Radboud University, Maastricht University Nederländernas institut för ekologi, Aarhus universitet, University of Queensland etc.
 • Toksikologiska riskbedömare - Akzo Nobel, RIVM (Holländska Institutet för folkhälsa miljön), European Chemical Bureau (ECB, Italien), Penman
 • Forskare inom miljöhälsa - Hälso- och sjukvårdstjänster, RIVM (Holländska Institutet för folkhälsa och miljö), holländska och internationella konsultföretag
 • Arbetshygieniska konsulter - Arbetshälsovårdstjänster och institut
Program undervisas på:
Engelska

Se 18 fler kurser från Utrecht University »

Senast uppdaterad December 5, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
2 år
Heltid
Pris
2,083 EUR
Holländska och övriga EU / EEA-studenter (lagstadgad avgift 2019-2020): € 2 083. Studenter utanför EU / EES (institutionell avgift): 2018-19: 18.690 euro, 2019-20: 19.900 euro
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum