Master i toxikologi och miljöhälsa

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Bli expert i bedömning av hälsorisker

Vi kommer i kontakt med ett stort antal kemiska, biologiska och fysikaliska ämnen som kan göra oss skada. Dessa medel är närvarande i luften vi andas, vattnet vi dricker, och till och med maten vi äter. Vi stöter på dem när vi reser, när vi jobbar eller när vi använder konsumtionsvaror som kosmetika eller elektrisk utrustning. Att bestämma källan till dessa risker och kvantifiera deras effekter kräver samarbete av experter inom en mängd olika discipliner.

Toxikologi och miljöhälsa tränar dig för att bli expert på grunden för toxicologi, miljöepidemiologi och exponeringsbedömning. Lär dig att bedöma de risker som finns i vardagen. Få de kunskaper och färdigheter som krävs för att identifiera kemiska, biologiska och fysiska risker, liksom riskerna med exponering för dessa medel.

Skriv ditt eget masterprogram

Vårt programs tvärvetenskapliga karaktär innebär att du har möjlighet att specialisera dig inom ett visst område eller genomföra mer allmän utbildning i riskbedömning. Bestäm dig för att delta i experimentell laboratorieforskning inom olika toxikologiska områden, såsom neurotoxikologi, immunotoxikologi eller endokrin toxikologi. Intresserad av att göra praktiska fältarbeten? Välj en miljö- eller yrkesmässig exponeringsbedömning och delta i aktiviteter som insamling och djupanalys av prover tagna från olika källor eller exponeringsmodellering.

Varför du ska studera toxikologi och miljöhälsa vid Utrecht University

 • Förvärva kunskapen för att utföra en tvärvetenskaplig riskbedömning genom att använda toxikologiska och epidemiologiska data;
 • Lär dig att förstå de biologiska, kemiska och fysiska hälsoriskerna både inomhus och utomhus samt deras potentiella påverkan på människors hälsa;
 • Det ger friheten att definiera ditt eget masterprogram. Välj dina egna praktikplatser och valfag i vilket ämne som helst;
 • Följ ditt masterprogram på UMC Utrecht, ett av de största akademiska medicinska centra i Nederländerna med toppmoderna anläggningar.

Karriärmöjligheter

Genomförandet av detta masterprogram ger dig en stark forskningsbakgrund och en bred grundläggande kunskap inom både toxikologi, miljöepidemiologi, exponeringsbedömning och riskbedömning. Dessa gör att du kan bedriva en karriär inom akademin (en doktorsexamen) eller i mer tillämpade riktningar inklusive FoU (forskning och utveckling), kommunikation eller konsultverksamhet.

Att du har haft chansen att skaffa dig stor erfarenhet av att göra forskning självständigt i ett stort och mindre forskningsprojekt, kommer att göra dig till en attraktiv kandidat för en ställning inom toxikologi och miljöhälsa eller biovetenskap generellt överallt i världen.

Möjliga utsikter

Beroende på ditt val av disciplin och exitprofil kommer du att vara beredd på ytterligare doktorander i grundläggande eller tillämpad forskning eller för en tjänst på akademisk nivå. Programmet syftar också till att tjäna som grund för det postakademiska erkännandet och registreringen av studenter som toxikologer eller epidemiologer.

Det finns många möjliga karriärmöjligheter som varierar från vetenskaplig forskning, journalistik och utbildning till jobb inom den privata, offentliga eller ideella sektorn.

Akademiska karriärer

Cirka 60% av våra kandidater bedriver en karriär inom akademin och fortsätter efter att ha avslutat sitt magisterprogram till en doktorand. Några av dem stannar vid Utrecht University och anmäler sig till doktorandprogrammet Toxicology and Environmental Health. Doktorandställningar med andra Utrecht University grupper är också ganska vanliga. För närvarande arbetar kandidaterna med sin doktorandforskning med ett brett utbud av holländska och internationella universitet.

Professionella karriärer

 • Toxikologisk riskbedömare
  EU-lagstiftningen kräver att riskbedömningar finns tillgängliga för alla nya och befintliga kemikalier som importeras, produceras och tillämpas i Europa. Riskbedömningar fokuserar på den allmänna befolkningen, konsumenter, arbetare och ekosystemet. Med en civilingenjör i toxikologi och miljöhälsa kan du arbeta med industrin, regeringar och konsultföretag om dessa riskbedömningar.
 • Bedömare av miljörisker
  Nuvarande och nya källor till miljökontaminering kan leda till effekter på allmänheten, miljön och ekosystemen. Bedömning, analys och modellering av denna förorening görs av några av våra akademiker, antingen i forskningsinstitut eller privata konsultföretag. Riskkommunikation kan vara en viktig del av deras jobb.
 • Miljöhälsespecialist
  I kommunala och regionala folkhälsotjänster behövs experter med bakgrund i miljöhälsa. Kandidater från vårt program innehar befattningar med dessa hälsotjänster både i Nederländerna och utomlands.
 • Yrkeshygienist
  Några av våra kandidater arbetar som yrkeshygienister med regionala eller nationella arbetshälsovårdstjänster och institut. De arbetar med förväntan, erkännande, utvärdering, kontroll och förebyggande av arbetsrisker som kan leda till skador, sjukdomar eller påverka arbetarnas välbefinnande.

fakta och figurer

Exempel på var våra kandidatexamen jobbar:

 • Ph.d.-stationer - Utrecht University , Wageningen University, Erasmus University, University of Amsterdam, Radboud University, Maastricht University Nederländernas institut för ekologi, Aarhus universitet, University of Queensland etc.
 • Toksikologiska riskbedömare - Akzo Nobel, RIVM (Holländska Institutet för folkhälsa miljön), European Chemical Bureau (ECB, Italien), Penman
 • Forskare inom miljöhälsa - Hälso- och sjukvårdstjänster, RIVM (Holländska Institutet för folkhälsa och miljö), holländska och internationella konsultföretag
 • Arbetshygieniska konsulter - Arbetshälsovårdstjänster och institut

Senast uppdaterad Aug 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Läs mer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Läs mindre