Master i tandteknik

Allmänt

Programbeskrivning

Goethe University Frankfurt, som är placerat bland de högsta internationella forskaruniversiteterna, erbjuder ett brett utbud av akademiska program, en mångfaldig forskningsgrupp och fokuserar på tvärvetenskapliga metoder för att lösa komplexa problem.

Det nya masterprogrammet " Master in Dental Technology" (MDT) introducerades i april 2019 vid Goethe University Frankfurt am Main för att erbjuda avancerad akademisk utbildning inom tandteknik. Det är ett 120 högskolepoängsprogram med internationellt fokus som huvudsakligen bedrivs på engelska.

MDT är utformad för tandtekniker (Bachelor / "Zahntechnikermeister") och tandläkare som vill förvärva en mycket avancerad kompetens inom tandteknik. Inom programmet får eleverna en djup förståelse för bedömningsprocedurer, planering och vetenskaplig utvärdering av komplexa behandlingar som kräver tandhygienering. Programmet fokuserar på synergipotentialer för olika behandlingsformer samt digital optimering av befintliga behandlingsalternativ, med tonvikt på vetenskapliga aspekter. Dessutom kommer tandtekniker att utbildas för att utföra icke-invasiva behandlingssteg på patienter. All träning kommer att utföras på fantomhuvuden.

Efter avslutad masterkurs kommer kandidater att tilldelas den akademiska titeln "Master of Science" i tandteknik "

Programstruktur

Kursen är ett treårigt deltidsstudie vid Goethe University, som är strukturerad och lärd helt oberoende av extra universitetsinstitutioner och företag med avseende på innehåll och ekonomi.

Den här blandade lärandemasterns kurs har en modulär struktur och kommer att bedrivas huvudsakligen på engelska. Kursen är uppdelad i 17 obligatoriska moduler och en skriftlig masterexamen.

Hitta mer information om modulerna på vår hemsida: www.goethe-dental-school.de/mdt

Under en period av 3 år / 6 terminer ska du resa 4 gånger till Goethe University, varje gång i ca 7-8 dagar. Under varje besök har du ansikte mot ansikte seminarier, föreläsningar samt praktisk träning planerad hela dagen.

Varje elev har tillgång till interaktivt undervisningsmaterial via en webbplats för att övervaka och stödja självständig studie under förberedelse / behandlingsfas av material till / från seminarier och undervisningsenheter som äger rum på universitetsområdet. Dessutom kan all dokumentation skickas till universitetsservern så att detta kan bedömas för att säkerställa kvaliteten på varje students praktiska färdigheter. Det unika lärarutbildningen stöder varje elev på vägen för att avsluta dental restaurering fall och masterexamen.

Förkunskapskrav

För att kunna delta i masterns kurs krävs följande:

  • Utmärkta engelska färdigheter på B2-nivå (t.ex. TOEFL, min poäng 87)

Högskoleexamen:

  • Första akademiska examen (B eller motsvarande)
  • Tandläkare dessutom Licens berättigar dig till öva tandvård i ditt land
  • 3 års yrkeserfarenhet

Professionellt kvalificerade sökande:

  • Bevis på att kvalificera sig som "Zahntechnikermeister" eller motsvarande examen utomlands
  • 4 års yrkeserfarenhet

Efter din ansökan kommer vi bjuda kvalificerade kandidater att delta i en personlig intervju. Syftet med intervjun är att få en bättre förståelse för din personlighet, yrkeserfarenhet, förväntningar och motivationer. Dessutom måste professionellt kvalificerade sökande slutföra en separat undersökning för att bestämma lämpligheten för kursen.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Frankfurt University is a lively, urban, and cosmopolitan university that provides an excellent atmosphere in which to research, study, think, and create. The university was founded in 1914 through pr ... Läs mer

Frankfurt University is a lively, urban, and cosmopolitan university that provides an excellent atmosphere in which to research, study, think, and create. The university was founded in 1914 through private funding. Thus, the university owes its establishment to the link – which is characteristic for the city of Frankfurt – between dynamic research, the legacy of the Enlightenment, and the conscious commitment of the citizens of Frankfurt to the fundamentals of international trade and industry. Läs mindre