Master i tandläkare (MDDr)

Allmänt

Programbeskrivning

Dentistry 5-årsprogrammet leder till masterexamen MDDr. - "Medicinae Dentium Doctor" = Doktor i Dental Medicine.

Till följd av andra meningen i artikel 3 underavsnitt 1 i Admissionsförfarandet för sökande för studier vid Karlsuniversitetet är detta ett studieprogram utan specialisering.


Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Studenterna accepteras på grundval av skriftlig inträdesprov på engelska på följande ämnen: standard college biologi, kemi och fysik samt en intervju, både på engelska. Framgångsrika kandidater måste uppnå minst 244 poäng av 330. Båda delarna tas samma dag, så du borde genast veta om du har uppnått det önskade antalet poäng för upptagande. Examinationen övervakas av fakultetens examinator. Det maximala antalet inskrivna elever under läsåret 2019/20 blir 20 för tandläkare. Kalkylatorer och periodiska tabeller är inte tillåtna.


Villkor för antagning

Anmälan till magisterstudiet är betingad av avslutad gymnasieutbildning, bekräftad av ett skolledande intyg. Tillträde till post-bachelorstudier (Kandidatprogrammet) är likaledes betingad av avslutad utbildning i någon typ av studieprogram.

Verifieringsmetod:


Rekommenderad litteratur, provfrågor

Provfrågor finns på denna webbplats: http://en.lf1.cuni.cz/sample-questions


Förberedande kurs

Första medicinska fakulteten erbjuder inte själv en förberedelsekurs, men det är möjligt att delta i en förberedelsekurs av:

  • Institut för språk- och förberedande studier vid Charles University;
  • Abbey College i Prag;
  • våra representanter i Tyskland, Israel och Storbritannien
  • förberedelsekurs i USA - http://www.medicaldoctor-studies.com/


Graduate Profile

Kandidater från tandläkarprogrammet erhåller kvalifikationen att arbeta som tandläkare enligt 7 § i lag nr 95/2004 Coll. och är därför praktiskt och teoretiskt förberedda för självständigt arbete inom tandläkare samt för utbildning för att erhålla certifiering i synnerhet specialiseringar i allmänhet Dentistry. De är också beredda att träda in i specialutbildningen inom klinisk stomatologi, ortodonti och maxillofacial kirurgi. Dessutom är de utexaminerade kvalificerade till aktiviteter på fakultetens kliniker, eventuellt inom ramen för forskarutbildning.


Karriärmöjlighet

Efter avslutad 5-årig studie av tandläkare kommer de utexaminerade att förberedas praktiskt och teoretiskt för självständigt arbete inom tandläkare samt för påbörjande av utbildning för att erhålla certifiering i synnerhet specialiseringar inom tandläkare och / eller ortodonti. Kandidaterna kommer att förberedas för aktiviteter på fakultetens kliniker, eventuellt inom ramen för forskarutbildning.

Senast uppdaterad Jan 2019

Om skolan

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change Läs mindre